7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

ΙΑΣΩ: Στα 46,49 εκατ. ο τζίρος, στα 3,5 εκατ. τα κέρδη το 6μηνο

ΙΑΣΩ: Στα 46,49 εκατ. ο τζίρος, στα 3,5 εκατ. τα κέρδη το 6μηνο

Ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του Covid-19 επέδειξε κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος ΙΑΣΩ, ενώ συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων, «θωρακίζοντας» τον ισολογισμό του και διατηρώντας υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Η επίδραση του Covid-19 στον κύκλο εργασιών, κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, σε κάποιους τομείς αντισταθμίστηκε, κατά μεγάλο μέρος, εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχώρησε στο σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, για πιθανές περικοπές, λόγω της εφαρμογής των μηχανισμών Rebate και Claw back, εξέλιξη που «θωράκισε» τον ισολογισμό, επέδρασε, όμως, στα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αποεπένδυση από την Φιλοκτήτης Α.Ε., χωρίς εγγραφή ζημιάς για τον Όμιλο, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου.

Οι επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές επέτρεψαν την απρόσκοπτη υλοποίηση του πλάνου προγραμματισμένων επενδύσεων 3,25 εκατ. ευρώ, για τη διεύρυνση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω ανάπτυξης νέων τμημάτων και ενίσχυσης υφιστάμενων. Ταυτόχρονα, στις 30 Ιουνίου 2020 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 45,5 εκατ. ευρώ., αφού τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 26,02 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι το ΙΑΣΩ διαθέτει επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που δημιουργεί η κρίση, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, ακόμα και στην περίπτωση επιβολής νέου lock down, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κίνησης κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα εξής:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back διαμορφώθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2020, στα 46,49 εκατ. ευρώ έναντι 49,17 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 5,45%. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 24,06%, διαμορφούμενα στα 9,12 εκατ. ευρώ από 12,02 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν στα 9,13 εκατ. ευρώ, έναντι 13,67 εκατ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 33,2%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 19,64%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,39 εκατ. ευρώ από 7,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας πτώση κατά 55,86%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατήλθαν στα 3,52 εκατ. ευρώ από 4,79 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (-25,47%).

Σε ό,τι αφορά τη μητρική, ο κύκλος εργασιών μετά από rebate και claw back, διαμορφώθηκε στα 35,49 εκατ. ευρώ, έναντι 36,12 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 1,74%. Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,13 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 6,83%, σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2019 (8,73 εκατ. ευρώ).

α κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής κατήλθαν στα 8,33 εκατ. ευρώ, έναντι 9,80 εκατ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 15,01%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 23,47%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ από 6,84 εκατ. ευρώ, το Α΄ Εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας πτώση κατά 35,17%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,59 εκατ. ευρώ από 4,74 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, υποχωρώντας κατά 3,2%.