8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

ΙΑΣΩ: Στα 11,26 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 1ου εξαμήνου 2018

ΙΑΣΩ: Στα 11,26 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 1ου εξαμήνου 2018

Στα 11,26 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους ενοποιημένα κέρδη του ομίλου ΙΑΣΩ στο πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καταγράφοντας αύξηση κατά 93,42%. Βεβαίως, η αύξηση αυτή προήλθε από την πώληση του ΙΑΣΩ General.

Σημειώνεται πως τα ενοποιημένα αποτελέσματα εμπεριέχουν μόνο το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General ενώ τα αποτελέσματα του 2017 έχουν ενσωματωμένα 1ο και 2ο τρίμηνο και ως εκ τούτου δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο πρώτο 6μηνο 2018 στα 55,35 εκατ. ευρώ, έναντι 61,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 9,88%. Η μείωση οφείλεται το ότι πέρυσι ενσωματώθηκε ο τζίρος της ΙΑΣΩ General για όλο το εξάμηνο, ενώ φέτος μόνο στο πρώτο τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,27% και κατήλθαν στα 12,51 εκατ. ευρώ από 15,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση αποδίδεται στην προαναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 και 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 14,04% και κατήλθαν στα 14,04 εκατ. ευρώ από 16,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν πτώση κατά 15,37%, διαμορφούμενα στα 9,70 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Αντιθέτως, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 14,14 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 59,14%, λόγω του λογιστικού οφέλους από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,26 εκατ. ευρώ, από 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 93,42%, τα οποία επίσης επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας

Σ' ότι αφορά τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το πρώτο 6μηνο 2018 στα 37,68 εκατ. ευρώ, έναντι 34,72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,51%.

Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,18 εκατ. ευρώ από 11,17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,19% στα 12,63 εκατ. ευρώ έναντι 12,36 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 1,87%, διαμορφούμενα στα 10,22 εκατ. ευρώ από 10,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.        

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,95 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,23%, καθώς επηρεάστηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους στη μητρική διαμορφώθηκαν στα 6,25 εκατ. ευρώ έναντι 6,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 2,69%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Πως σχολιάζει τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου Δρ Γ. Σταματίου

Σχολιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου ΙΑΣΩ αλλά και της μητρικής, ο πρόεδρος του ομίλου Δρ Γεώργιος Σταματίου, επισήμανε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ που συνεχίζει να επιβάλλει υψηλά ποσοστά περικοπών, Rebate & Claw back είναι βελτιωμένα, σαφώς καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο και υποστηρίζουν τις προσδοκίες μας για μεγαλύτερες βελτιώσεις στο μέλλον. Στο A΄ εξάμηνο υλοποιήσαμε την στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση στο core business του Ομίλου που είναι η γυναικολογία-μαιευτική.

Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ΙΑΣΩ General, ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνεται στα 97,5 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο μητρικής στα 31,3 εκατ. ευρώ.  

Η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, από την διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρών και τους εργαζομένους. Σε όλους μάλιστα αυτούς, εκφράζω θερμές ευχαριστίες. Με την ευκαιρία αυτή θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στους πελάτες μας που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου μας».