Η Εθνική ως πυλώνας στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Η Εθνική ως πυλώνας στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Τη δέσμευσή της να προσφέρει στήριξη σε δύο τομείς που αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικοί για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας τηρεί η Εθνική Τράπεζα με τη συμμετοχή της στην 28η Διεθνή Έκθεση Agrotica, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Είναι η 5η φορά που η Εθνική Τράπεζα παίρνει μέρος στη μεγαλύτερη έκθεση γεωργίας και κτηνοτροφίας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι αποτελεί πυλώνα του αγροτικού κόσμου.

Στο περίπτερο της Εθνικής, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας για το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων και λύσεων που απευθύνονται σε αγρότες και σε αγροτικές επιχειρήσεις. Η Εθνική διαχρονικά καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των αγροτών μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει λύσεις για την τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραγωγής με σύγχρονα εργαλεία και ευνοϊκούς όρους.

Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις του ευρύτερου αγροτικού κλάδου αλλά και την ανάγκη για καινοτομία και εξωστρέφεια, η Εθνική προσφέρει σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, μεταξύ άλλων, προϊόντα διαχείρισης του συναλλακτικού κυκλώματος του αγρότη με ειδικά χαρακτηριστικά και ευνοϊκούς όρους:

• Λογαριασμός «Αγροτικές Ενισχύσεις»: Ο τρεχούμενος λογαριασμός «Αγροτικές Ενισχύσεις» είναι ατομικός και απευθύνεται σε δικαιούχους Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί δικαίωμα υπερανάληψης και «Κάρτα του Αγρότη». Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν χορήγησης της χρεωστικής Κάρτας του Αγρότη Debit Mastercard καθώς και πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα πίστωσης ενισχύσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από ΟΠΕΚΕΠΕ/Υπ.Α.Α.Τ.

Κάρτα του Αγρότη: Με την Κάρτα του Αγρότη παρέχεται άμεση ρευστότητα που συνδέεται με το ύψος της αγροτικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αναγκών του παραγωγού. Μέσω των ειδικών προϊόντων των Αγροτικών Ενισχύσεων γίνεται η είσπραξη του συνόλου των πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.»

• Καταθετικός λογαριασμός ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS: Με τον προνομιακό καταθετικό λογαριασμό Αγροτικός Plus, οι παραγωγοί μπορούν να ωφεληθούν από ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, όπως προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα είσπραξης των αγροτικών επιδοτήσεων ή της σύνταξης ΟΓΑ, ευνοϊκό περιθώριο επιτοκίου στα μη επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια και πολλά άλλα.

• Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας: με το πρόγραμμα αυτό η Τράπεζα χρηματοδοτεί, μέσω της ειδικής κάρτας ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD, μέρος του κόστους παραγωγής αγροτών και κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν από συνεργαζόμενη με την Τράπεζα εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, βάσει Συμβολαίου Αγοραπωλησίας.

Πιστή στην στρατηγική της βούληση να στηρίξει την ανάκαμψη της οικονομίας και ειδικότερα κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η Εθνική προσφέρει επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για την αγορά παγίων ή την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η Εθνική Τράπεζα, τέλος, επιθυμεί να συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συνάψει συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και συμμετέχει στα προγράμματα εγγυήσεων EaSI (Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία) και COSME (Loan Guarantee Facility) με κύριο χαρακτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες ΜμΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση.