Η επόμενη μέρα της ΣΙΔΜΑ μετά το deal με την Μπήτρος, η αναδιάρθρωση και οι ευκαιρίες στον κλάδο

Η επόμενη μέρα της ΣΙΔΜΑ μετά το deal με την Μπήτρος, η αναδιάρθρωση και οι ευκαιρίες στον κλάδο

Σήμερα είναι τα «γεννητούρια» για την νέα ΣΙΔΜΑ, καθώς στην έκτακτη γενική συνέλευση αναμένεται να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα τρέξει την εταιρεία και θα την επανατοποθετήσει στην αγορά εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, ενώ θα δοθεί και το νέο όνομα της εταιρείας.

Το νέο ξεκίνημα για την ΣΙΔΜΑ, στην οποία η Viohalco ελέγχει πλέον έμμεσα συνολικό ποσοστό 26,80%, έρχεται μετά από μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσε την συγχώνευση με την Μπήτρος Μεταλλουργική, αλλά και την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της που μετέτρεψε δάνεια ύψους 72,6 εκατ. ευρώ από βραχυπρόθεσμα σε μακ​​ροπρόθεσμα.

Μέσω των παραπάνω διαδικασιών η ΣΙΔΜΑ κατάφερε να ενσωματώσει έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της και πλέον μπορεί μετά την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση να μπει με αξιώσεις στην αγορά, η οποία μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, λόγω των σημαντικών επενδύσεων στον ευρύτερο χώρο του Real Estate αλλά και των αναμενόμενων επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εμφανίζει πλέον αυξημένες προοπτικές

Προοπτικές που θα στηριχθούν από τις ωφέλειες που προέκυψαν από την διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναλύονται στην ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας με υποκατηγορίες προϊόντων στις οποίες η Μπήτρος Μεταλλουργική διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και στην εκμετάλλευση συνεργιών και οικονομικών κλίμακας που προκύπτουν από την συγχώνευση.

Με την επίτευξη των συγκεκριμένων ​ω​φε​λειών​ μπορεί να επιτευχθεί η καθιέρωση της νέας ΣΙΔΜΑ σε έναν βασικό παίκτη στην εσωτερική αγορά που χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό.

Σημειώνεται ότι η αναχρηματοδότηση του δανεισμού έγινε με την έκδοση τριών Kοινών Oμολογιακών Δανείων συνολικού ύψους 76,8 εκ​ατ. ευρώ​, που αντιστοιχ​ούν περίπου στο 67% των δανείων του Ομίλου, και 72,6 εκ​ατ​. δανεισμού έγιναν μακροπρόθεσμα, δίνοντας σημαντική χρηματοοικονομική ανάσα .

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας και τα οικονομικά του Ομίλου, όπως αναφέρει η ίδια, η ​ε​ταιρεία και ο Όμιλος το β' τρίμηνο του 2020 βελτίωσαν τα στοιχεία του Ενεργητικού ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες​. Πιο συγκεκριμένα, μείωσαν τα Αποθέματα κατά 1,8 εκ​ατ.​ ευρώ σε επίπεδο ​ε​ταιρείας και κατά 3,8 εκ​ατ.​ ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, και αύξησαν τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, κατά 1,5 εκ​ατ.​ ευρώ σε επίπεδο ​ε​ταιρείας και κατά 2 εκ​ατ.​ ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο. Σημειώνεται ότι σε αυτό συνετέλεσε η πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών λύσεων και προϊόντων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Για το δ' τρίμηνο του 2020 και για το α' τρίμηνο του 2021 η ​ε​ταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για υλοποίηση έργων.

Επιπλέον, ο Όμιλος σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την θέση της στην αγορά που της προσφέρει η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, διατηρώντας άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές του για την προμήθεια πρώτων υλών, και με τους πελάτες του, των οποίων έθετε και συνεχίζει να θέτει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών τους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 61,3 εκ​ατ​. ευρώ ή 10,3% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 75,9 εκ​ατ​. ευρώ από 85,9 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 11,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραπάνω μειώσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε πτώση σε σχέση με το περσινό εξάμηνο κατά 5,4%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μικρότερη πτώση, κάτω από 3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.826 χιλ. ευρώ από 2.395 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.768 χιλ. ευρώ από 331 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται εν μέρει στην μεγάλη μείωση του EBITDA των θυγατρικών, αλλά κυρίως στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της Μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι και είναι απόρροια των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.