Γαλαξίδι: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το Χ.Α.

Το αίτημα για τη διαγραφή των μετοχών της «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.» (η «Εταιρία») από το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε η εταιρεία στο επενδυτικό κοινό.

Η ανακοίνωση έρχεται ως συνέχεια σχετικής απόφασης της από 23 Οκτωβρίου 2017 αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και επισημαίνει ότι «η εταιρία υπέβαλε σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 14.076.360 μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,37 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005».