Φορολογικές δηλώσεις - Τεκμήρια με αξία 14 δισ. ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις - Τεκμήρια με αξία 14 δισ. ευρώ

Του Θανάση Παπαδή

Οι φορολογούμενοι δηλώνουν κάθε χρόνο εισοδήματα της τάξεως των 72-73 δισ. ευρώ, αλλά καταλήγουν να φορολογούνται για 83-87 δισ. ευρώ, δηλαδή 14 δισ. ευρώ παραπάνω. Ένας είναι ο λόγος: τα τεκμήρια διαβίωσης. Μπορεί να έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για το θέμα με την πάροδο των ετών, ωστόσο κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες πέφτουν τελικώς στην παγίδα.

Μάλιστα, οι περισσότεροι την «πατάνε» από ελλιπή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Διότι ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες, υπάρχουν τα περιθώρια ακόμη και την ώρα της συμπλήρωσης της δήλωσης να δοθούν λύσεις που θα αποτρέψουν τα χειρότερα. Ιδού ο αναλυτικός κατάλογος με τα «όπλα» κατά των τεκμηρίων διαβίωσης:

1. Η επίκληση εισοδημάτων που «φορολογούνται με ειδικό τρόπο». Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η αποζημίωση απόλυσης, το επίδομα ανεργίας, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια - εφόσον υπάρχουν, οι πάσης φύσεως τόκοι (από repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα). Τα εισοδήματα αυτά πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 659 ή 660 της φορολογικής δήλωσης. Σχετικά ποσά μπορεί να εμφανιστούν και στον κωδικό 619-620 εφόσον η σχετική πληροφορία έχει σταλεί από τον καταβάλλοντα.

2. Τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται το εφάπαξ που μπορεί να έλαβε ο φορολογούμενος μέσα στο 2018, η αποζημίωση που καταβλήθηκε από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.

3. Η επίκληση ποσών από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι τουλάχιστον 70.000 πολίτες που μεταβίβασαν ακίνητο μέσα στο 2018 οφείλουν να δηλώσουν το προϊόν της πώλησης προκειμένου να αποφύγουν τα τεκμήρια. Ακόμη και αν το ποσό δεν χρειάζεται για φέτος, πρέπει να δηλωθεί, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενες χρήσεις. Εκτός από ακίνητα, λαμβάνονται υπ'' όψιν και οι μεταβιβάσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως τα αυτοκίνητα ή οι κινητές αξίες.

4. Η «ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών». Είναι ο περίφημος «κουμπαράς» που αναφέρθηκε και στην αρχή του αφιερώματος. Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί ποσά που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι και τις 31/12/2018. Το σύστημα Taxis υπολογίζει μόνο του το διαθέσιμο ποσό και δεν επιτρέπει στον φορολογούμενο να αυθαιρετήσει αναγράφοντας όποιο ποσό επιθυμεί.

5. Η «εισαγωγή» κεφαλαίων από το εξωτερικό είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα. Η προέλευση του ποσού θα πρέπει να δικαιολογείται. Δεν απαιτείται δικαιολόγηση γι'' αυτούς που:

· είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους,

· είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,

· είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά τον χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.

6. Τα δάνεια. Μπορεί η δανειακή σύμβαση να έχει συναφθεί με τράπεζα ή με τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο το οποίο να έχει χαρτοσημανθεί. Προσοχή: Ειδικά, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς τεκμηρίων, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπ'' όψιν εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

7. Οι δωρεές και οι γονικές παροχές σε χρήμα. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ. Η σχετική φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Έτσι, αν αγοράστηκε ακίνητο μέσα στο 2018 με χρήματα που έδωσε ο γονιός στο παιδί, και η δήλωση της γονικής παροχής θα πρέπει να έχει γίνει επίσης μέσα στο 2018.

8. Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Όποιοι επικαλεστούν κέρδη από λαχεία, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, Στοίχημα κ.λπ., θα πρέπει να έχουν και τη σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ.

9. Τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Διατάξεις για «οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων» είχαν περάσει και στο παρελθόν από τη Βουλή και συγκεκριμένα το 2004 (επί Γ. Αλογοσκούφη) και το 2010 (επί Γ. Παπακωνσταντίνου). Οποιοι αξιοποίησαν τις τότε διατάξεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά κεφάλαια, εφόσον βεβαίως δεν έχουν ήδη αξιοποιηθεί.

Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο Παρασκευής 26 Απριλίου