7ος χρόνος, ημέρα 2061η
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Eυρωσύμβουλοι: Προς αύξηση κεφαλαίου με στόχο την έξοδο από την επιτήρηση

Eυρωσύμβουλοι: Προς αύξηση κεφαλαίου με στόχο την έξοδο από την επιτήρηση

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών εξετάζει η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι σύμφωνα με πληροφορίες. Ήδη έχουν γίνει διερευνητικές επαφές με μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια ενδεχόμενη AMK. Κύριος στόχος της εισηγμένης είναι η έξοδος της μετοχής από το καθεστώς της «επιτήρησης».

Πηγές της εταιρείας αναφέρουν πως υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για μια ενδεχόμενη ΑΜΚ, ενώ με την ενίσχυση αυτή θα μπορέσει όχι μόνο να αποκτήσει ρευστότητα η εταιρεία, αλλά και να αναπτυχθεί προκειμένου να εμπλουτίσει την γκάμα των προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες συμβούλων και η πρόβλεψη για συνεχόμενη αύξησή της, την επόμενη πενταετία φαίνεται πως οδηγεί την εισηγμένη στην απόφαση να ενισχύσει το portfolio της. 

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία συμβουλεύει πάνω σε τεχνικά θέματα το δημόσιο και όχι μόνο τομέα, ενώ έχει αναλάβει προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας σε περισσότερες από 30 χώρες του εξωτερικού και διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων παγκοσμίως. Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των έργων της εισηγμένης είναι, ανάμεσα σε άλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και  η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η εταιρεία διαθέτει υψηλό αντεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων και στρέφεται στην επέκταση μέσω νέων έργων που θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη ΑΜΚ και την ανοδική πορεία που καταγράφεται στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, δημιουργούν προσδοκίες για κερδοφορία και έξοδο της μετοχής από το καθεστώς επιτήρησης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία συμμετέχει και στο διαγωνισμό για τεχνικούς συμβούλους που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με απώτερο στόχο την επίσπευση των διαδικασιών και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών. Το project είναι ύψους 37,5 εκατ.ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και από τα σχήματα που θα κατέβουν στο διαγωνισμό θα επιλεγούν τρία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Ευρωσύμβουλοι κατεβαίνουν με τον συνασπισμό «Planet»  όπου απαρτίζεται εκτός των άλλων από την Denco, ΟΜΕΤΕ και ΓΕΩΣΥΣΤΑ. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισηγμένη το 2020 έκλεισε με μεγέθυνση των οικονομικών της μεγεθών. Ειδικότερα κατέγραψε αύξηση του EBITDA από 714 χιλ. ευρώ σε 1.153 και των καθαρών της κερδών στα 795 χιλ. ευρώ, από 238 χιλ. ευρώ το 2019. Προβληματισμό ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως η Ευρωσύμβουλοι και το 2020 διατηρούσε αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 304 χιλ. ευρώ.