Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 18:43
Τελευταία ενημέρωση: 01:32

-A +A

ΕΤΕ: Στα 48 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο 9μηνο

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 18:43
Τελευταία ενημέρωση: 01:32
ΕΤΕ: Στα 48 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο 9μηνο
-A +A

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 48 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα το εννεάμηνο του 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών 103 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, ενώ στην Ελλάδα τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 33 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 122 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) έχουν μειωθεί κατά 2,4 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοιγμάτων ύψους 5,6 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (2,1 δισ. ευρώ), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (3,5 δισ. ευρώ), εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί. 

Παράλληλα, οι εγχώριες καταθέσεις συνέχισαν την ανοδική τους τάση κατά το Γ' Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 71% στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ από 2,8 δισ. ευρώ το Β' Τρίμηνο του 2018, μετά την αποπληρωμή το Σεπτέμβριο 0,5 δισ. ευρώ του Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης TLTRO-I (targeted longerterm refinancing operations) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα σε 253 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση), αγγίζοντας το χαμηλότερο σημείο τους. 

Εθνική αποτελέσματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της Τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα. Το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το Γ' Τρίμηνο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την οποία δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021.

Η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας το Εννεάμηνο του 2018 ανήλθε στα 84 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με ζημίες ύψους 75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή αντανακλά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε διατηρήσιμα επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, μετά την επίτευξη υψηλών ποσοστών κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Μετά την πτώση τους κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους. Ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψή τους, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ το Δ' Τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Α' Τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας». 

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΤΕ. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα