7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΕΣΠΑ: Επιπλέον 55 σχέδια για στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Επιπλέον 55 σχέδια για στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η 8η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα πέντε επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 3.169.650,08 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 295.433.535,25 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ