8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Έσοδα 400 εκατ. και μείωση δανεισμού κατά 90 εκατ. ευρώ φέρνει το deal της Wind με τη Vantage

Έσοδα 400 εκατ. και μείωση δανεισμού κατά 90 εκατ. ευρώ φέρνει το deal της Wind με τη Vantage

Σημαντικά οφέλη αποκομίζει η Wind από την δημιουργία της Vantage Tower στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Η ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όχι μόνον προορίζεται για να εισπράξει 400 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των υποδομών της στην Vantage Tower, αλλά φαίνεται ότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει και σε μείωση του δανεισμού της.

Συγκεκριμένα στη Vantage Tower Greece, στην οποία πρόκειται να εισφερθούν οι παθητικές υποδομές των εταιρειών Vodafone και Wind στη Ελλάδα, η πρώτη από τις τρεις θα απορροφήσει και μέρος του δανεισμού που έχουν οι δύο τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα η νέα εταιρεία θα απορροφήσει πέρα από τις υποδομές, δάνεια των δύο επιχειρήσεων ύψους 210 εκατ. ευρώ. Εξ’ αυτών τα 120 εκατ. ευρώ αφορούν στη Vodafone και 90 εκατ. ευρώ σε δάνεια της Wind Hellas.

Κι ενώ για τη Vodafone οι κινήσεις αυτές αποτελούν περίπου εσωτερική υπόθεση του Vodafone Group, δεδομένου ότι η Vantage στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη θα ελέγχεται πλειοψηφικά από το Vodafone Group, για τη Wind η μεταβίβαση του δανεισμού συνιστά σημαντική ανακούφιση χρέους. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι η ελάφρυνση αυτή, παράλληλα με την είσπραξη 400 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα για τις εισφερόμενες υποδομές της Wind, φέρνει υποχρεώσεις μίσθωσης του εξοπλισμού για τουλάχιστον 32 έτη.

Στην πράξη η Wind, αλλά και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, πωλούν και επαναμισθώνουν (sale and leaseback) από την Vantage Tower Europe τις παθητικές υποδομές τους. Με τον όρο «παθητικές» αναφέρονται οι υποδομές εκείνες που δεν σχετίζονται με την λειτουργία του δικτύου της εταιρείας. Περιλαμβάνουν δηλαδή τα συμβόλαια μίσθωσης του ακινήτου, τους ιστούς των κεραιών, τις μονάδες ηλεκτροδότησης και ψύξης κ.λπ. Δεν περιλαμβάνουν ωστόσο τις ενεργητικές υποδομές του δικτύου, δηλαδή τις ασύρματες διατάξεις επικοινωνίας που βρίσκονται στην κεραία και συνδέουν τον χρήστη με το υπόλοιπο δίκτυο της εταιρείας.

O μετασχηματισμός αυτός των δικτύων και του μοντέλου λειτουργίας των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας δεν είναι πρωτόγνωρος. Στην βόρειο Αμερική, το μοντέλο αυτό λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία ενέσκηψε ως επιδημία και στην Ευρώπη και τα τελευταία 2-3 χρόνια εκτός, από την Vantage δημιουργήθηκαν άλλες τουλάχιστον τέσσερις επιχειρήσεις διαχείρισης παθητικών ή/και ενεργητικών υποδομών δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για τις Cellnex, Οrange, GD Towers και Telxious.

Η μεγαλύτερη απ’ όλες είναι η Cellnex στον έλεγχο της οποίας βρίσκονται 84 χιλ. σταθμοί βάσης σε 12 χώρες της Ευρώπης, ακολουθεί η Vantage με 67 χιλ. σταθμούς βάσης σε 10 χώρες, η Orange που βρίσκεται σε 8 χώρες και ελέγχει 40 χιλ. σταθμούς βάσης. Μικρότερες εταιρείες είναι η GD Towers και η Telxious.

Βασικό κίνητρο πίσω από το προαναφερόμενο μοντέλο ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας, είναι κυρίως η δημιουργία οικονομικών κλίμακας και η μείωση του κόστους. Απ΄ εδώ και στο εξής, διαφορετικά θα αγοράζει η Vantage στην Ευρώπη π.χ. ιστούς, μπαταρίες και γεννήτριες για 67 χιλ. σταθμούς βάσης από την Wind που κάνει το ίδιο στην Ελλάδα για περίπου 2.500 σταθμούς βάσης.

Επιπλέον στο προαναφερόμενο οι εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτές τις δραστηριότητες αποκτούν εμπειρία, στη μίσθωση των ακινήτων, στον καλύτερο σχεδιασμό χωροταξίας των δικτύων κ.λπ. Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους αρετές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε μια εποχή που καταφθάνει η κινητή τηλεφωνία 5ης γενιάς η οποία απαιτεί την ανάπτυξη πολύ ευρύτερα και πυκνότερα δίκτυα κεραιών.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, όπως στην περίπτωση της Vantage, ο βασικός μέτοχος της η Vodafone, ελπίζει στην αποκόμιση υπεραξιών από μια είσοδο της εταιρείας σε χρηματιστήριο, κάτι που δεν αναμένεται να αργήσει.

Στην Ελλάδα η Vantage Tower Greece θα καταστεί η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικών υποδομών κινητής τηλεφωνίας, έχοντας πίσω της την Cosmote. Στην κινητή τηλεφωνία η εταιρεία θα ελέγχει περίπου το 52% των σταθμών βάσης με το υπόλοιπο 48% να ελέγχεται από την Cosmote. Αν συνυπολογιστούν οι ραδιοτηλεοπτικές κεραίες και οι ασύρματες συνδέσεις σταθερής, τότε το μερίδιο της Vantage υποχωρεί στο 45% και η Cosmote στο 39%. Η Vantage στην Ελλάδα θα ελέγχει 4.950 σταθμούς βάσης σε σύνολο 9.500 σταθμών βάσης κινητής και 11.000 σταθμών βάσης για κάθε είδους ασύρματης επικοινωνίας στη χώρα μας

«Θα είναι η μεγαλύτερη σχετική επιχείρηση στην Ελλάδα», αναφέρουν στελέχη της Vodafone στη χώρα μας σημειώνοντας ότι στόχος της Vantage Towers, «είναι να ενθαρρύνει τις απαραίτητες συνέργειες με σκοπό να “ξεκλειδώσει” αξία, να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της και να αντλήσει κεφάλαια που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις μεγαλύτερης έκτασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς στην Ελλάδα. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που μία τέτοια επιχειρηματική προσέγγιση θα δοκιμαστεί στη χώρα».

Τα στελέχη της Vodafone Ελλαδος εμφανίζονται πεπεισμένα ακόμη ότι Vantage Tower θα τονώσει τον ανταγωνισμό, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά και θα την ευθυγραμμίσει με τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεθνή τάση των Tower Companies στις τηλεπικοινωνίες. «Η εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης μιας νέας αγοράς: της εκμίσθωσης παθητικών υποδομών στην Ελλάδα που θα έρθει να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύων, συμβάλλοντας σε μια πιο ψηφιακή Ελλάδα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Vantage Tower διεθνώς, ενώ στόχος είναι η εταιρεία που θα έχει έδρα στη Γερμανία και θυγατρικές σε 9 χώρες, να εισέλθει σύντομα σε ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.