Επιστολή ενδιαφέροντος από Σκλαβενίτη για Μαρινόπουλο

Το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις στις διαδικασίες που διανοίγονται για την εξυγίανση της Μαρινόπουλος στο πλαίσιο της υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα εξέφρασε με επιστολή που αναγνώστηκε στο δικαστήριο η εταιρεία Σκλαβενίτης.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: