Entersoft: Οι προοπτικές ανάπτυξης και οι ευκαιρίες από τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Entersoft: Οι προοπτικές ανάπτυξης και οι ευκαιρίες από τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακός μετασχηματισμός του ιδιωτικού τομέα με την συμβολή των ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, e-commerce και logistics αλλά και περαιτέρω διεύρυνση μεριδίου μέσω εξαγορών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Entersoft​ η οποία διαθέτει ρευστότητα 10 εκατ. ευρώ. Τι λέει στο Liberal Markets για τις προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα της πληροφορικής ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ο Αντώνης Κοτζαμανίδης.

Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην συνέχιση της οργανικής βελτίωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις επιμέρους αγορές του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται, ενώ εξετάζει,​ ​με δεδομένη την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει, εξαγορές εταιρειών ή δραστηριοτήτων αυτών, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά προς την Entersoft. Δηλαδή εταιρείες λογισμικού για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες έχουν αναπτυξιακές προτάσεις, καλά οικονομικά στοιχεία και παρέχουν την δυνατότητα συνεργ​ε​​​ιών σε προϊόντα, υπηρεσίες και πελατολόγιο.

Ο Αν.Κοτζαμανίδης δηλώνει δε ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο προσεχές διάστημα από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία δεν θα επηρεάσει ανοδικά μόνο τα έσοδα του 2021 αλλά και την πορεία των επόμενων ετών.

Εξηγεί δε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν θα περιοριστεί μόνο στην υποβολή στοιχείων προς την ΑΑΔΕ, αλλά θα περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ των ιδιωτών και την προσφορά επιπρόσθετων σχετικών υπηρεσιών.

Η Entersoft δε μέσω της Retail Link, η οποία είναι κατά 97,6% θυγατρική της εισηγμένης συγκαταλέγεται στους 4 πιστοποιημένους παρόχους από την ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική τιμολόγησης γεγονός που διασφαλίζει την κατάκτηση σημαντικού μεριδίου από την συγκεκριμένη αγορά.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζει ο ίδιος, αναμένεται η προσθήκη νέων πελατών και μέσω της αύξησης των τιμολογίων το προσφερόμενο φάσμα υπηρεσιών θα διευρύνεται, ειδικά προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν και το βασικό πελατολόγιο της εταιρείας.

Εξάλλου η έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να ωθήσει σημαντικό αριθμό εταιρειών στην αντικατάσταση των παλαιών μηχανογραφικών συστημάτων τους διευρύνοντας σημαντικά την πελατειακή βάση.

Την ίδια ώρα ,οι υψηλοί αναμενόμενοι ρυθμοί απορρόφησης του παλαιού ΕΣΠΑ κατά τη διετία 2021-2022 θα επηρεάσουν θετικά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στο μέτωπο της τεχνολογίας, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση θα δράσουν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακόμη όσον αφορά στην εσωτερική αγορά, σημειώνει ότι λόγω της ανοδικής πορείας του ηλεκτρονικού εμπορίου, καταγράφεται στροφή στον τομέα των logistics, με την Entersoft να έχει ήδη τοποθετηθεί εδώ και τρία χρόνια στην προσφορά λύσεων για εταιρείες του κλάδου, ενώ και η εξαγορά της Optimum δίνει σημαντικό προβάδισμα στο συγκεκριμένο κλάδο.

Τέλος, ο Α. Κοτζαμανίδης διασαφηνίζει ότι η ένταση της εταιρείας αφορά κυρίως στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα software για τα logistics και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ όσον αφορά στα έργα του δημοσίου αναφέρει ότι όπου το αντικείμενο της το επιτρέπει θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Όσον αφορά στις εξαγωγές, αυτές σήμερα αντιπροσωπεύουν το 15% περίπου των πωλήσεων και οι βασικές αγορές που εκπροσωπείται με δικά της γραφεία είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και τα ΗΑΕ. Η δε επέκταση των δραστηριοτήτων της εστιάζει στην περαιτέρω διείσδυση σε αυτές τ​ι​ς αγορές με σημαντικότερη την αγορά της Ρουμανίας.

Σχετικά με την πορεί των οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης, εκτιμάται ότι και για το σύνολο του 2020 θα συνεχιστεί η αυξητική πορεία του εννεαμήνου όπου σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 11,61 εκατ. ευρώ έναντι 10,64 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 3,15 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 108%,ενώ τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 10 εκατ. ευρώ.