7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Energean: Ανοίγει ο δρόμος για τη σωτηρία του Πρίνου

Energean: Ανοίγει ο δρόμος για τη σωτηρία του Πρίνου

Ανοίγει ο δρόμος για τη σωτηρία του Πρίνου, μετά την τροπολογία που προβλέπει τη σύναψη δανείου της Energean και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο εγγυάται το 90% του δανείου ύψους 90,5 εκατ. ευρώ.

Η προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε πως το δάνειο θα μπορούσε να ληφθεί από εμπορικές τράπεζες, στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει συμφωνία με διεθνή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εμπορική τράπεζα, προκειμένου να ξεκινήσει η εκταμίευση του ποσού. Η εγγύηση του δημοσίου κρίνεται απαραίτητη για την επιβίωση του μοναδικού κοιτάσματος στη χώρα μας που παράγει πετρέλαιο. Και αυτό για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, η συγκυρία διεθνώς δεν είναι ευνοϊκή για τους υδρογονάνθρακες. Παρατηρείται διεθνής στροφή στην πράσινη ενέργεια και στις επενδύσεις με έντονο πράσινο αποτύπωμα. Δεύτερον, η ποιότητα του πετρελαίου στον Πρίνο είναι κακή. Ο Πρίνος είχε συσσωρεύσει ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και από τα συνολικά 48.000 βαρέλια/ημέρα που παράγει η εταιρεία, μόλις τα…1.800 αντιστοιχούν στο εγχώριο κοίτασμα. Στο διάστημα 2019-2020, η δραστηριότητα του Πρίνου έχει καταγράψει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση της τιμής του πετρελαίου, η αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής.

Για τους παραπάνω λόγους ο δανεισμός αποτελεί μονόδρομο, ενώ η κρατική εγγύηση αναγκαία. Η ενίσχυση αυτή έχει τη μορφή δανείου, δηλαδή θα επιστραφεί εντόκως στο ελληνικό δημόσιο από την ελληνική θυγατρική της Energean. Το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να έχει εκπροσώπηση, προκειμένου να παρακολουθεί την αξιοποίηση της χρηματοδότησης.

Κεντρικός στόχος αυτής είναι η βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται η Energean, ενώ προβλέπεται η δημιουργία πρόσθετων υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος. Το κοίτασμα Έψιλον θα αναπτυχθεί και θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ενώ προγραμματίζονται νέα σημαντικά έργα όπως η Μονάδα Διακράτησης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου.

Τα χρήματα θα κατευθυνθούν και σε κεφάλαια κίνησης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει ότι η εγχώρια δραστηριότητα της εταιρείας έχει υποστεί σοβαρή ζημία εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, ελέω κορονοϊού.