7ος χρόνος, ημέρα 2175η
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΤΑ: Επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στοχεύει σε κερδοφορία διαρκείας

ΕΛΤΑ: Επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στοχεύει σε κερδοφορία διαρκείας

Από τη συνεργασία με την Amazon για τη διανομή των πακέτων της στην Ελλάδα, έως τα ρομποτικά συστήματα στο Κρυονέρι και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τα ΕΛΤΑ εκπέμπουν ένα μήνυμα: Αυτό της μετάβασης στη νέα εποχή. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του 2020 αντιστρέφουν την τάση ζημιογόνων αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών και δημιουργούν τις βάσεις για επίτευξη κερδοφορίας διαρκείας.

Και αυτό γιατί τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ το 2020, αντανακλώντας τις ενέργειες της διοίκησης στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και του μετασχηματισμού του ομίλου. Η μεταβολή συγκριτικά με το 2019 (20 εκατ. ευρώ), οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση αναβαλλόμενου εσόδου, λόγω της είσπραξης αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία, για την οποία είχε αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.

Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα αντιστρέφουν σταθερά πλέον την τάση των ζημιογόνων χρήσεων των προηγουμένων ετών και διαμορφώνουν εχέγγυο για την προοπτική διαρκούς κερδοφορίας, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της διοίκησης. Σημειώνεται ότι το 2018 ο όμιλος είχε καταγράψει ζημιές 20 εκατ. ευρώ και ακόμα 14 εκατ. ευρώ το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι τα κερδοφόρα αποτελέσματα του 2019 προέκυψαν ως επί το πλείστον ως αποτέλεσμα του περιορισμού των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης από τα 30 χιλ. σε 15 χιλ. ευρώ, σε εφαρμογή του νόμου για τις ΔΕΚΟ. Η κίνηση αυτή έφερε σημαντική εξοικονόμηση για τον οργανισμό, πλην όμως ήταν ένα μη επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό.

Αντίθετα, για το 2020 τα κερδοφόρα αποτελέσματα είχαν ουσιαστικότερο και περισσότερο οργανικό χαρακτήρα και αυτό σε μία δύσκολη συγκυρία για τις ταχυμεταφορές γενικότερα, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Τα κέρδη προήλθαν κυρίως από την αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ των εσόδων της ΕΛΤΑ Courier, εξ αιτίας της ενίσχυσης της δραστηριότητάς της και από τη μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ του κόστους προσωπικού και αμοιβών τρίτων.

Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στη ψηφιακή μετάβαση

Η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στόχος της εταιρείας είναι σε βάθος δύο ετών να ΕΛΤΑ να γίνουν ένας digital οργανισμός. Ο σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει τη διασφάλιση πρόσβασης των καταναλωτών σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσιών, μέσω ψηφιακών και φυσικών καναλιών, προσφέροντας απομακρυσμένη πρόσβαση. Σε πρώτο πλάνο είναι και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ενώ δρομολογείται ο…ψηφιακός ταχυδρόμος. Αφορά στην παροχή κινητών συσκευών με ειδικό λογισμικό. Θα επιτρέπει στους ταχυδρόμους να παρέχουν υφιστάμενες και νέες υπηρεσίες, όπως συλλογή πληρωμών, έκδοση αποδείξεων παράδοσης, εκτύπωση καρτών ειδοποίησης και άλλα, στοχεύοντας στην αισθητή ενδυνάμωση της παράδοσης στον τελικό αποδέκτη (last mile delivery).

Επίσης έρχονται τα interactive kiosks, που φέρνουν την ψηφιακή διεπαφή με τον πελάτη - πολίτη σε υπηρεσίες όπως η παράδοση και παραλαβή δεμάτων και επιστολών, με τη χρήση έξυπνων λύσεων ιχνηλάτησης. H ανάπτυξη υποδομών αυτόματης ταξινόμησης αποτελούν ένα ακόμη στοίχημα για την εταιρεία, αποσκοπώντας στη διαλογή δεμάτων στα κέντρα διανομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, την μείωση του χρόνου διαχείρισης και τη μείωση του κόστους. Κάτι που σύντομα θα αυξήσει τη διαχειριστική δυνατότητά σε περισσότερα από 100.000 αντικείμενα ημερησίως.

Τέλος, δρομολογούνται αλλαγές στο περιβάλλον διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) , στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και στο στόλο των ΕΛΤΑ. .