7ος χρόνος, ημέρα 2230η
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Διευρυμένο κατά 4,5% το εμπορικό έλλειμμα το 2016

Κατά 4,5% διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, και συγκεκριμένα ανήλθε σε 18,551 δισ. ευρώ (20,310 δισ. δολάρια) έναντι 17,745 δισ. ευρώ (19,439 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,696 δισ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 43,962 δισ. ευρώ (48,508 δισ. δολάρια) έναντι 43,624 δισ. ευρώ (48,216 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,922 δισ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 25,411 δισ. ευρώ (28,198 δισ. δολάρια) έναντι 25,879 δισ. ευρώ (28,776 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 225,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 3,868 δισ. ευρώ (4,065 δισ. δολάρια) έναντι 3,729 δισ. ευρώ (4,044 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 32,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 2,301 δισ. ευρώ (2,433 δισ. δολάρια) έναντι 2,234 δισ. ευρώ (2.437,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 84,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθε σε 1,566 δισ. ευρώ (1,632 δισ. δολάρια) έναντι 1,495 δισ. ευρώ (1,607 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 116,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11%.