ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη κατά 5,2% η βιοµηχανική παραγωγή το Δεκέμβριο

Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2016, 12:17 - Τελευταία ενημέρωση: 12:19
-A +A

Αύξηση κατά 5,2% παρουσίασε ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆εκεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 2,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, έναντι µείωσης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Παράλληλα, ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεµβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. 

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο 2014

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής  Παραγωγής κατά 5,2% το µήνα ∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014,  οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 9,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,3%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:  δερµάτων και ειδών υπόδησης, βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και σκευασµάτων, µη µεταλλικών ορυκτών, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και άλλων µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 11,3%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%.

Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2014

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% της περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 6,9%.
β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,2%.
γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 0,3%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,8%

Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών µηνός ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε το Νοέµβριο 2015

Η αύξηση του εποχικά διορθωµένου Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής(1) κατά 1,4% το µήνα ∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ενέργειας κατά 0,4%.
β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ενδιάµεσων Αγαθών κατά 0,6%.
γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Κεφαλαιουχικών Αγαθών κατά 3,4%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 11,1%.
ε. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μη ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 2,9%.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 14/08/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα