Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:17

-A +A

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη κατά 5,2% η βιοµηχανική παραγωγή το Δεκέμβριο

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, 12:17
-A +A

Αύξηση κατά 5,2% παρουσίασε ο Γενικός ?είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ?είκτη του ?εκεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 2,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο µέσος ?είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ?είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - ?εκεµβρίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, έναντι µείωσης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Παράλληλα, ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ?είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ?είκτη του Νοεµβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. 

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε το ?εκέµβριο 2014

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ?είκτη Βιοµηχανικής  Παραγωγής κατά 5,2% το µήνα ?εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ?εκεµβρίου 2014,  οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 9,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.

β. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,3%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:  δερµάτων και ειδών υπόδησης, βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και σκευασµάτων, µη µεταλλικών ορυκτών, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και άλλων µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
γ. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 11,3%.
δ. Στην αύξηση του ?είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%.

Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - ?εκεµβρίου 2014

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ?είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% της περιόδου Ιανουαρίου – ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – ?εκεµβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ?είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 6,9%.
β. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,2%.
γ. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 0,3%.
δ. Στην αύξηση του ?είκτη Παροχής Νερού κατά 1,8%

Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών µηνός ?εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε το Νοέµβριο 2015

Η αύξηση του εποχικά διορθωµένου Γενικού ?είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής(1) κατά 1,4% το µήνα ?εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Ενέργειας κατά 0,4%.
β. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Ενδιάµεσων Αγαθών κατά 0,6%.
γ. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Κεφαλαιουχικών Αγαθών κατά 3,4%.
δ. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής ?ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 11,1%.
ε. Στην αύξηση του ?είκτη Παραγωγής Μη ?ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 2,9%.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα