8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Ελληνικό Δημόσιο: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο -0,43%

Ελληνικό Δημόσιο: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο -0,43%

Με αρνητικό επιτόκιο συνέχισε να δανείζεται μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων το Ελληνικό Δημόσιο, που άντλησε το ποσό των 812,5 εκ. ευρώ από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,43% έναντι του 0,41% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,07 φορές έναντι 1,83 στην προηγούμενη δημοπρασία.