ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Ελαστικότερους όρους για τον Ηρακλή ΙΙ ζητούν τράπεζες και servicers

Ελαστικότερους όρους για τον Ηρακλή ΙΙ ζητούν τράπεζες και servicers

Λίγα εικοσιτετράωρα προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάψει το «πράσινο φως» για τον Ηρακλή ΙΙ, οι εκπρόσωποι των εταιρειών διαχείρισης (servicers) ζητούν ελαστικότερους όρους προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη συγκυρία. Με το νέο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικής εγγύησης οι τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια τους κατά περίπου 30 δισ.ευρω, φέροντας έτσι το σχετικό δείκτη κοντά στο μέσο όρο της Ε.Ε.

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψή τους με τον υφυπουργό Οικονομικών οι Servicers υπέβαλαν μια σειρά προτάσεις για τη  βελτίωση των όρων συμμετοχής τους στον «Ηρακλή ΙΙ», αρκετές από τις οποίες το οικονομικό επιτελείο θα ενσωματώσει στον νέο νόμο, υπό την προϋπόθεση να μην προσκρούουν στους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και να μην επηρεάζεται η αρχιτεκτονική των τιτλοποιήσεων σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία των senior τίτλων μέσω του rating που τους συνοδεύει.

Συγκεκριμένα στα αιτήματα των Servicers περιλαμβάνονται:

- Η δυνατότητα τροποποιήσεων στα Business Plans των κόκκινων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί με απλή γνωστοποίηση στο υπουργείο και όχι έγκριση εφόσον: (α) συμφωνούν οι Ομολογιούχοι των Mezzanine, (β) δεν επιδεινώνεται  το rating των Senior Notes (όπως προκύπτει από βεβαίωση του Rater).

- Η εισαγωγή πρόβλεψης ότι το Deferral της αμοιβής του Servicer προϋποθέτει την ύπαρξη πταίσματος του τελευταίου. Συνακόλουθα, ο servicer δεν στερείται την αμοιβή του όταν οι αποκλίσεις στα Business Plans οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, π.χ. αναστολή των μέτρων εκτέλεσης, επιβράδυνση εισπράξεων λόγω Covid-19 κλπ.

- Ο διορισμός των Servicers ως εκπροσώπων σε Ομολογιακά Δάνεια σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν. 4548/2018.

- Ο διαχωρισμός των Servicers από τις εισπρακτικές εταιρείες.

- Η ταχύτερη επαναφορά των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και η υιοθέτηση του Πτωχευτικού Κώδικα.

- Το θέμα των ακινήτων, τα οποία συνοδεύουν ως εμπράγματες εξασφαλίσεις τα κόκκινα δάνεια που θα τιτλοποιούνται.

Ειδικότερα ζητείται να δοθεί στις εταιρείες ειδικού σκοπού στις οποίες μεταφέρονται οι τιτλοποιήσεις για να μεταβιβαστούν στον Ηρακλή η δυνατότητα να αποκτούν ακίνητα από τους πλειστηριασμούς. 

Για το ίδιο ζήτημα ζητείται θέμα τροποποίησης του νόμου περί τιτλοποιήσεων ώστε να επιτραπεί στα SPVs των τιτλοποιήσεων να αποκτούν όχι μόνο ακίνητα που φέρουν υποθήκη ή προσημείωση για την εξασφάλιση της τιτλοποίησης, αλλά επίσης  και μετοχές εταιρειών απόκτησης ακινήτων (REOCOs).

- Αλλαγές του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

- Tην επιμήκυνση, από δύο σε τρεις μήνες, της περιόδου υποβολής αναφορών στην ΤτΕ για την πορεία των ανακτήσεων.

- Τη μεταβολή της ημερομηνίας της περιοδικής καταβολής της προμήθειας για τις κρατικές εγγυήσεις.

- Την αλλαγή του χρονικού διαστήματος από το οποίο θα ξεκινά η μέτρηση των επιδόσεων της τιτλοποίησης, δηλαδή της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Το χρονικό αυτό διάστημα, που μετριέται από τη χορήγηση της κρατικής εγγύησης έχει ήδη παραταθεί στους 24 από 12 μήνες αρχικά, και τώρα ζητείται να παραταθεί στους 36.

- Να οριστεί ως χρονική αφετηρία για τον υπολογισμό των χρηματοροών της τιτλοποίησης βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιδόσεις των διαχειριστών, η έναρξη του business plan της τιτλοποίησης και όχι η ημερομηνία διορισμού του servicer.