ΕΕ: Η άνιση πρόοδος των κρατών μελών εμποδίζει τις φιλοδοξίες ψηφιοποίησης

ΕΕ: Η άνιση πρόοδος των κρατών μελών εμποδίζει τις φιλοδοξίες ψηφιοποίησης

Το στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προηγμένες τεχνολογίες για να ανακάμψουν εταιρείες και οικονομίες από την πανδημία του κορονοϊού θα συναντήσει εμπόδια, καθώς ο άνισος ρυθμός ψηφιοποίησης μεταξύ των 27 κρατών μελών αναμένεται να επιβραδύνει τη μετάβαση, προειδοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας» για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην επωφελείται πλήρως από τις προηγμένες τεχνολογίες, ανακοίνωσε η ελεγκτική αρχή προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την κινητοποίηση 50 δις. ευρώ σε κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, και, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι κρίσιμης σημασίας, αφού η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 110 δις. ευρώ.

«Η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με διαφορετικές όμως ταχύτητες, αναλόγως με την χώρα, την περιοχή και τον κλάδο. Μεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται ακόμη μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων», αναφέρει η ανακοίνωση.

 Κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία και η Πορτογαλία, έχουν ήδη διαμορφώσει στοχευμένες στρατηγικές ψηφιοποίησης, ενώ άλλες, όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία έως και το προηγούμενο έτος δεν είχαν ακόμη παρουσιάσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους που τους αναλογούν, να υπάρχει εντατικότερος έλεγχος της πρωτοβουλίας ψηφιοποιήσης και να στηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων καινοτομίας, καθώς και να ληφθούν περισσότερα μέτρα για να ενισχυθεί η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων, συμπεραίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.