ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Αύξηση 8,3% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Αύξηση 8,3% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) , το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, το α΄εξάμηνο σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς με 8.293 νέες συνδέσεις και διανεμήθηκαν 277,9 εκατ. κυβικά φυσικού αερίου, αυξημένες κατά 4,4% από το εξάμηνο του 2019. Υλοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 12 εκατ. ευρώ για τη ανάπτυξη του δικτύου και τη σύνδεση των νεών καταναλωτών.

Την ανοδική πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ μαρτυρούν και τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, αφού ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 39,15 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 30,54 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, μετά τους φόρους, διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

«Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν στο ακέραιο την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας και αποτελούν εχέγγυο για την επίτευξη όλων των στόχων και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος στο σύνολό του, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση για την έγκριση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2020.