Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δίπλα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επλήγησαν στην Εύβοια

Δίπλα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επλήγησαν στην Εύβοια

Έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των περιοχών της Εύβοιας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία δηλώνουν οι ελληνικές τράπεζες, παρέχοντας διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν την δύσκολη αυτή συγκυρία. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα μέλη της σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. 

«Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται», αναφέρεται σχετικά.