7ος χρόνος, ημέρα 2150η
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Deal Ελλάδας – ΕΚΤ που λύνει το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου για τις ελληνικές τράπεζες

Deal Ελλάδας – ΕΚΤ που λύνει το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου για τις ελληνικές τράπεζες

Σε μια εξαιρετικά μεγάλης σημασίας συμφωνία για τις ελληνικές τράπεζες κατέληξαν μετά από διαπραγματεύσεις το υπουργείο Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή τράπεζα. Με τη συμφωνία αποσοβείται ο κίνδυνος να αναγκαστούν οι ελληνικές τράπεζες να εκδώσουν στο μέλλον μετοχές υπέρ του δημοσίου εφόσον δεν παρουσιάσουν επαρκή κερδοφορία σε κάποια οικονομική χρήση, αίροντας έτσι ένα μεγάλο βάρος που εμπόδιζε τις τοποθετήσεις ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, υπό το φόβο μερικής κρατικοποίησης των τραπεζών

Με τη συμφωνία διευκολύνονται σημαντικά οι ελληνικές τράπεζες να επισπεύσουν την εκκαθάριση των ισολογισμών τους μέσω τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς να αντιμετωπίζουν τον πέλεκυ της μερικής κρατικοποίησης όπως προέβλεπε μέχρι σήμερα το θεσμικό πλαίσιο εφόσον δεν κατάφερναν να παρουσιάζουν κέρδη.

Με βάση τη νέα συμφωνία ΥΠΟΙΚ- ΕΚΤ η αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας θα επιτρέψει στις τράπεζες σε οποιαδήποτε χρήση μέσα στην 20ετή περίοδο απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου (DTC), να μεταθέτουν χρονικά τον συμψηφισμό των ζημιών σε οποιαδήποτε άλλη χρήση εμφανίσουν κέρδη.

Η ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο που οι ελληνικές τράπεζες έχουν προγραμματίσει τιτλοποιήσεις επιπλέον 32 δισ. ευρώ μέσω του Ηρακλής ΙΙ λαμβάνοντας εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ από το Δημόσιο. Ο νέος κύκλος τιτλοποιήσεων ενέχει τον κίνδυνο καταγραφής νέων ζημιών από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα η ρύθμιση να τους λύνει τα χέρια, μεταφέροντας υποχρεώσεις στο μέλλον.

Με βάση τη ρύθμιση που σύμφωνα με ελληνικές πηγές ενέκρινε η ΕΚΤ, σε κάθε έτος συμψηφίζεται πρώτα η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς από το PSI, στη συνέχεια η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς από διαγραφές ή μεταβιβάσεις δανείων και πιστώσεων και μετά τυχόν μη συμψηφισθέντα σε προηγούμενα έτη υπόλοιπα της τελευταίας αυτής χρεωστικής διαφοράς, με τα προγενέστερα υπόλοιπα να προηγούνται των μεταγενέστερων. Ακολουθεί ο συμψηφισμός των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών.

Η απόφαση επιτρέπει τη μεταφορά ζημιών και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) που προκύπτουν από διαφορές χρέωσης.