7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Big deal μεταξύ Alpha Bank και Nexi S.pA για στρατηγική συνεργασία στις συναλλαγές καρτών

Big deal μεταξύ Alpha Bank και Nexi S.pA για στρατηγική συνεργασία στις συναλλαγές καρτών

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε, η  Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε και η Νexi S.p.A. («Nexi») προχώρησαν σήμερα στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας,  για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο:
 
Την απόσχιση του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank σε μία νέα Εταιρεία («NewCo»), στην οποία η Nexi θα αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής 51% έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 157 εκατ., ευρώ το οποίο αντανακλά Επιχειρηματική Αξία (ΕΑ)  307 εκατ. ευρώ (για το 100% της ΕΑ του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank αντίστοιχα), πλέον ενός πρόσθετου οφέλους έως 30,6 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ποσό ύψους  60 εκατ.  ευρώ για το 100% της ΕΑ., σε συνάρτηση με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών στόχων της NewCo, εντός των πρώτων τεσσάρων ετών λειτουργίας της. .
Τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης διανομής, η οποία θα παρέχει στη NewCo πρόσβαση στο Δίκτυο της Alpha Bank, με σκοπό τη διανομή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών καρτών σε επιχειρηματικούς Πελάτες της Τράπεζας στην Ελλάδα.
 
Οι Alpha Bank και Nexi θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του MoU μέσω του οριστικού συμβατικού πλαισίου, που θα διαπραγματευτούν και οριστικοποιήσουν εντός των επόμενων μηνών και θα περιλαμβάνει μία μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη δημιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης προώθησης και διανομής, χάρη στην οποία, η Alpha Bank, μέσω του δκτύου της με περισσότερα από 300 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, θα μπορεί να προωθεί και να διανέμει στους πελάτες της, τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις της Nexi.
 
Ως μέρος της Συναλλαγής, η Alpha Bank θα εισφέρει με απόσχιση κλάδου τον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών στη NewCo, ενώ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η τελευταία να λάβει άδεια ιδρύματος πληρωμών. Στη συνέχεια, η Nexi θα αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής ποσοστού 51% στη NewCo. Η Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και σκοπεύει να καταστεί στρατηγικός εταίρος της Nexi στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα είναι ο αποκλειστικός διανομέας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της NewCo.
 
Το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε ΕΑ για το 100% του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank ίσο με 307 εκατ., ευρ΄πω με την επιφύλαξη των συνήθων αναπροσαρμογών που επέρχονται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

Το τίμημα μπορεί να αυξηθεί έως και 60 εκατ. ευρώ (για το 100% της ΕΑ του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank) με τη μορφή πρόσθετου οφέλους, πληρωτέου έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της NewCo και υπό την προϋπόθεση της επίτευξης προκαθορισμένων οικονομικών στόχων που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi.

Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση στο Δίκτυό της, η Alpha Bank θα λάβει αμοιβή σύστασης (referral fees) από τη NewCo, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα της Τράπεζας από αμοιβές και προμήθειες σε βάθος χρόνου. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του ανακοινωθέντος επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank, “Project Tomorrow”, και αναμένεται να συνεισφέρει τουλάχιστον 40 μονάδες βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας I (Common Equity Tier I) της Alpha Bank της 31ης Μαρτίου 2021.
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Nexi ενοποιεί τη NewCo, εξέλιξη που αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από 150.000 τερματικά POS και  9 δισ. ευρώ όγκου πληρωμών.

Η NewCo αναμένεται να παράξει περίπου 93 εκατ. ευρώ  έσοδα και 18 εκατ. ευρώ EBITDA, αντίστοιχα το 2022, σε pro-forma βάση και προ συνεργειών. Η Nexi θα χρηματοδοτήσει πλήρως τη Συναλλαγή.