7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Αττική Οδός: Η ακτινογραφία των μεγεθών του 2020

Αττική Οδός: Η ακτινογραφία των μεγεθών του 2020

Όπως έχει αναφέρει, σε πρόσφατο ρεπορτάζ, το liberalmarkets, η επόμενη μεγάλη μάχη μεταξύ των τεχνικών εταιριών θα δοθεί για την παραχώρηση της Αττικής Οδού. Η ισχύς της σύμβασης του αυτοκινητοδρόμου με μήκος περίπου 70 χιλιόμετρα, λήγει τον Οκτώβριο του 2024 και γι’ αυτό δεν θα αργήσει σημαντική η δημοπράτηση του έργου αυτού, με τα επικρατέστερα σενάρια να την τοποθετούν για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Έτσι, ενδιαφέρον έχει να δούμε πως διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο το 2020, οπότε η χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πανδημίας.

Υποχώρηση μεγεθών

Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός εμφάνισε έσοδα από την εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου 151,5 εκατ. ευρώ έναντι 192,7 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων έχουν μειωθεί σε 106,2 εκατ. ευρώ από 134 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους τοποθετούνται σε 48,7 εκατ. ευρώ από περίπου 72 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 63,3 εκατ. ευρώ από 91,5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το κόστος πωληθέντων της Αττικής Οδού εμφανίζεται υψηλό, σε σχέση με τον τζίρο, καθώς διαμορφώνεται σε 90,7 εκατ. ευρώ από 98,7 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της Αττικής Οδού, το κόστος πωληθέντων δεν είναι άλλο από τις δαπάνες για τη συντήρηση του δρόμου, οι οποίες αφαιρούνται από τα έσοδα, πρακτική όμως, που δεν συναντάται σε αντίστοιχες συμβάσεις παραχώρησης. Πάντως, η εταιρεία αναφέρει στην οικονομική έκθεσή της ότι η αρχική πρόβλεψη για βαριά συντήρηση στα μέσα του 2007, βασισμένη στη μέχρι τότε εμπειρία για το έργο αναθεωρήθηκε το 2012, έχοντας μια καλύτερη τεχνογνωσία των συνθηκών λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου, η οποία αφενός αποδεικνύεται από έρευνες και μελέτες που γίνονται από εξωτερικούς συμβούλους σε τακτική βάση και αφετέρου έχοντας μειωμένη κυκλοφορία λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάγκη συντήρησης. «Η διοίκηση παρακολουθεί τις ανωτέρω πληροφορίες και αναθεωρεί το πρόγραμμα μελλοντικών συντηρήσεων όταν οι πληροφορίες αυτές αποκλίνουν σημαντικά από τις προβλεπόμενες» αναφέρεται.

Η εταιρεία έχει ταμειακά διαθέσιμα ύψους 170,8 εκατ. ευρώ, συσσωρευμένα κέρδη 67,4 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 273,5 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2020 η Αττική Οδός διένειμε ως μέρισμα το ποσό των 82,6 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου 52,6  εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μέρισμα του 2019 και 30 εκατ. ευρώ σχετίζεται με το προμέρισμα έναντι των κερδών του 2020.

Για το 2020 το προς διανομή μέρισμα τοποθετείται σε 70,2 εκατ. ευρώ ή 29,69 ευρώ ανά μετοχή.

Η μείωση των μεγεθών το 2020 σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας και των lockdown, που συρρίκνωσαν την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους κατά 21,4% σε σχέση με το 12μηνο του 2019. Η κυκλοφορία για τους δυο πρώτους μήνες του 2021 (Ιαν.-Φεβ.) είχε μειωθεί σημαντικά (~ 36,84%) έναντι των αντίστοιχων μηνών του προηγούμενου έτους, ενώ από τον μήνα Μάρτιο υπάρχει ανοδική πορεία ~ 5,65% έναντι του Μαρτίου 2020 και το μήνα Απρίλιο να έχει αύξηση ~175,06% έναντι του Απριλίου 2020.