8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Attica Bank: Στην τελική ευθεία για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 365 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Στην τελική ευθεία για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 365 εκατ. ευρώ

Ζημίες μετά από φόρους 8,51 εκατ. ευρώ είχε στο πρώτο τρίμηνο η Attica Bank με τις λειτουργικές ζημίες τριμήνου στα 4,85 εκατ. ευρώ από λειτουργικές ζημίες 5,59 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και προχωρά το πλάνο για την εξυγίανσή της, που προβλέπει αύξηση κεφαλαίου (κεφαλαιακή ενίσχυση 365 εκατ. ευρώ).

Η Attica είχε καθαρά έσοδα από τόκους 9,56 εκατ. ευρώ από 15,05 εκατ. ευρώ πέρυσι (-36,5%), αλλά υπερδιπλασίασε τις προμήθειες στα 1,81 εκατ. ευρώ από 0,75 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε πελάτες (προ προβλέψεων) έφθασαν τα 1,65 δισ. ευρώ από 1,655 δισ. ευρώ πέρυσι δηλαδή στα ίδια επίπεδα, όπως και τα δάνεια μετά από προβλέψεις που ανήλθαν στα 1,319 δισ. ευρώ από 1,325 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η πιστωτική επέκταση στο πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της στα 2,8 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 992 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1, 769 δισ. ευρώ.

Δείκτες ρευστότητας

Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας παραμένουν και κατά το πρώτο τρίμηνο 2022 άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 275% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας, το 2022 θα είναι έτος ορόσημο για την Attica Bank, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των κόκκινων δανείων (ΜΕΑ), καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων.

Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Attica Bank.