7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Alumil: Πού επένδυσε 9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους

Alumil:  Πού επένδυσε 9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους

Σημαντικές επενδύσεις ύψους 9 εκατ. ευρώ υλοποίησε η Alumil κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Επέκταση των εγκαταστάσεων, ψηφιακός μετασχηματισμός, νέος εξοπλισμός και ενίσχυση της παραγωγής βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού της προγράμματος. Την ίδια στιγμή η εισηγμένη προσδοκά βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη β’ εξάμηνου με «σύμμαχο» το Ταμείο Ανάκαμψης και την ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών, ενώ οι πωλήσεις των πρώτων μηνών του β’ εξαμήνου είναι αυξημένες.

Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις οι προσθήκες παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και της εταιρείας ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ περίπου και 2,9 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα για το πρώτο εξάμηνο. Ειδικότερα οι πρόσθετες κτηριακές εγκαταστάσεις της μητρικής και η προμήθεια μηχανημάτων άγγιξε τα 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα νέα μεταφορικά μέσα άγγιξαν τα 688 χιλ. ευρώ. Αρκετές επενδύσεις δρομολογήθηκαν και στις θυγατρικές εξωτερικού. Ειδικότερα στην Alumil MISR For Trading έγιναν επενδύσεις 1,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως στις πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, στην προμήθεια μηχανημάτων και σε νέα μεταφορικά μέσα.

Στις προμήθειες μηχανημάτων της θυγατρικής Alumil Yu Industry κατευθύνθηκαν 328 χιλ. ευρώ , ενώ στη θυγατρική στην Αλβανία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 172 χιλ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων. Η ALPRO VLASENICA απέκτησε επίσης νέα μηχανήματα αξίας 213 χιλ. ευρώ, η Alutrade μηχανήματα 128 χιλ. ευρώ και η Πλαστικά Ελλάδας εξοπλισμό ύψους 253 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο είδε τα έσοδά της από συμβάσεις με πελάτες να ανέρχεται στο ποσό των 140 εκατ. ευρώ , έναντι 111 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση κατά 26,61%.

Τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ , έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 119,37%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 11 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της εισηγμένης στο τρέχον εξάμηνο, εκτιμάται πως ο αντίκτυπος της πανδημίας δεν θα έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα και στη λειτουργία της. Οι πρώτοι μήνες του δεύτερου εξαμήνου φέρνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, αύξηση των πωλήσεων και εν γένει βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.
Η διοίκηση του ομίλου έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης.


.