8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

Alpha Bank: Συναλλαγή της χρονιάς το Project Galaxy

Alpha Bank: Συναλλαγή της χρονιάς το Project Galaxy

Ως «συναλλαγή της χρονιάς» αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank στα βραβεία «NPL Securitisation Awards» της διεθνούς και καταξιωμένης έκδοσης Structured Credit Investor (SCI). To Project Galaxy, που ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο 2021, αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση με πιστοληπτική διαβάθμιση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 10,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Project Galaxy ήταν η δεύτερη τιτλοποίηση της οποίας τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας φέρουν εγγύηση στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής». Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Αlpha Bank διατήρησε το σύνολο των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας (€3,8 δισ.), καθώς και το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €7 δισ.

Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πωλήθηκαν σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, και το 44% των υπολοίπων ομολογιών θα διανεμηθούν στους μετόχους της Alpha Services and Holdings.

Αναγνώριση της ικανότητας της Αlpha Bank στην υλοποίηση συμφωνιών διεθνούς βεληνεκούς με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με τους αναλυτές του SCI στη σχετική έκδοση ανακοίνωσης των βραβείων, η συναλλαγή Galaxy ήταν ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν γένει, καθώς το χαρτοφυλάκιό του αναλογούσε περίπου στο 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα. Για την Αlpha Bank, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτέλεσε ένα ισχυρό εχέγγυο που επιτάχυνε την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, συμβάλλοντας παράλληλα στη δραστική εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς ήδη αμέσως μετά τη συναλλαγή ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε στο 24% από 43%, ενώ αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ίδιου δείκτη σε μονοψήφιο ποσοστό, που αναμένεται να επιτευχθεί στο β’ τρίμηνο 2022.

Σημείο αιχμής στη συναλλαγή αποτέλεσε η πώληση του 80% της Cepal Holdings, εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και θυγατρικής του Ομίλου Αlpha Bank, σε εταιρεία που διαχειρίζεται η Davidson Kempner, με την Αlpha Bank να διατηρεί το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Νέα CEPAL» μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα διοίκησης στην τελευταία.

Η Davidson Kempner αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για την Αlpha Bank, ενώ η επένδυσή της, την εποχή ολοκλήρωσης της συναλλαγής Galaxy, ήταν μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα πρώτα δείγματα αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, μετά την υπερδεκαετή κρίση.

Ορόσημο για την ανάπτυξη της Τράπεζας

Για το Structured Credit Investor, η ολοκλήρωση μίας τόσο σημαντικής και σύνθετης συναλλαγής, με τόσο καλά οικονομικά αποτελέσματα, σε περιβάλλον αβεβαιότητας και εντός ιδιαίτερα σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που ανέδειξε το Project Galaxy σε «Συναλλαγή της Χρονιάς».

Άλλωστε, η ολοκλήρωση του Project Galaxy αποτέλεσε τη θεμέλιο λίθο για τον ριζικό μετασχηματισμό του ισολογισμού της Αlpha Bank, αλλά και το σημαντικότερο ορόσημο που της επέτρεψε να εισέλθει σε ισχυρή τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Για την απονομή του βραβείου, ο CEO του Ομίλου Αlpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:

«Η συναλλαγή Galaxy, η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρώπη, αποτέλεσε ένα εμβληματικό έργο για την ολοκλήρωση του οποίου συνεργάστηκαν πολλές ομάδες της Τράπεζας, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και αποφασιστικότητα, παρά τις λειτουργικές και άλλες προκλήσεις που επέβαλε εκείνο το χρονικό διάστημα η πανδημία. Η επιτυχία του Project Galaxy που υπογραμμίζεται και από τη διάκριση της έκδοσης ‘Structured Credit Investor’ επιβεβαιώνει τον σχολαστικό σχεδιασμό και τις αποδεδειγμένες ικανότητες της Αlpha Bank να υλοποιεί απαρέγκλιτα τη στρατηγική της, ανοίγοντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία εν γένει».