7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Alpha Bank: Αποστάσεις της διοίκησης από την πρόταση απομόνωσης αρνητών εμβολιασμoύ

Alpha Bank: Αποστάσεις της διοίκησης από την πρόταση απομόνωσης αρνητών εμβολιασμoύ

Σαφείς αποστάσεις από την πρόταση του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Alpha Bank με την οποία  ζητά να ληφθούν μέτρα για την απομόνωση των αρνητών εμβολιασμού, έλαβε η διοίκηση της Τράπεζας.

Σε ανακοίνωση της η Alpha Bank επισημαίνει ότι «η προσωπική ευθύνη είναι υψίστης σημασίας και υπερτερεί οποιωνδήποτε απαγορεύσεων ή/και άλλων μέτρων, πολλώ δε μάλλον όταν τέτοια μέτρα δεν τα νομοθετεί η Ελληνική Πολιτεία».

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Τράπεζας, ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, η Alpha Bank συντάσσεται πλήρως με την εθνική προσπάθεια ελέγχου της πανδημίας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, μέσα και από τους μαζικούς εμβολιασμούς, που σύμφωνα με την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, αποτελούν το κύριο και πλέον αποτελεσματικό όπλο της ανθρωπότητας έναντι του Covid-19.

Η Alpha Bank κατανοεί ταυτόχρονα και την αγωνία όλων για τον περιορισμό των κρουσμάτων στους χώρους εργασίας και, ευρύτερα, στην κοινωνία και για τον λόγο αυτό έχει λάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες. Όπως την εφαρμογή υψηλότερων ποσοστών τηλεργασίας, την προληπτική απομάκρυνση, μετά από εισήγηση των ιατρών της, του συνόλου του προσωπικού από χώρους στους οποίους υπήρξε κρούσμα ή υποψία κρούσματος, και την αντικατάστασή του με άλλες ομάδες συναδέλφων κλπ.