7ος χρόνος, ημέρα 2180η
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

ΆΒΑΞ: Σε υψηλό 5ετίας ο κύκλος εργασιών - Άλμα 20,2% στο EBITDA το α' εξάμηνο

ΆΒΑΞ: Σε υψηλό 5ετίας ο κύκλος εργασιών - Άλμα 20,2% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Κερδοφόρο ανάπτυξη και ισχυρή οικονομική θέση στην πορεία προς τη μετά covid εποχή δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ΆΒΑΞ, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας, ενώ το EBITDA πλησίασε τα επίπεδα προ πανδημίας, γεγονός που υποδηλώνει και τη σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα.

Πιο αναλυτικά, όπως ενημέρωσε ο Όμιλος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε αύξηση 24,7% και διαμορφώθηκε στα €324,3 εκατ. έναντι €259,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020.

Από αυτά €254,3 εκατ. προέρχονται από κατασκευές (78% των συνολικών εσόδων του Ομίλου), €1.9 εκατ. από παραχωρήσεις (30,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου), €62.7 εκατ. από ενέργεια (19,9% των συνολικών εσόδων του Ομίλου) και €5,4 εκατ. από λοιπές δραστηριότητες (7,1% των συνολικών εσόδων του Ομίλου).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €32,1 εκατ. έναντι €26,7 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2% ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικός ρόλο έπαιξαν τα έργα που υλοποιούνται στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €24,7 εκατ. έναντι €22,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 8,7%.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από €7,6 εκατ. έναντι €6,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 23,3%. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από €453 εκατ. στο τέλος του 2020, σε €428,5 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σε επίπεδο εταιρείας, o κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 22,4% και διαμορφώθηκε στα €249.4 εκατ. έναντι €203,7 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €21,7 εκατ. έναντι €24,8 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €20,1 εκατ. έναντι €15,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 29,8%. Σε αντίθεση με τον Όμιλο κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε €3,3 εκατ. έναντι €8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από €402 εκατ. στο τέλος του 2020, σε €376,3 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Η αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε €1,7 δισ. περίπου, αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχίας του επιχειρηματικού πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η θετική απόδοση, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.