Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 09:46

-A +A

Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ: Καθαρά κέρδη 41,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 09:46
Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ: Καθαρά κέρδη 41,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
-A +A

Στα 41,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το εννεάμηνο του 2018 έναντι 35,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 16%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ έναντι 35,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 48,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 12%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018.

2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού 7,7 εκατ. ευρώ. 

3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα στα 0,7 εκατ. ευρώ.

4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 42%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην εννεάμηνη επίδραση του δανεισμού που εκταμιεύθηκε το 2017. Εντός του 2018, η Εταιρεία συμφώνησε δύο πιστωτικές γραμμές ύψους 75 εκατ. ευρώ η κάθε μια, με τη μορφή εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου.

5. Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 16%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

6. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 9%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το β'' εξάμηνο 2017, καθώς και στην τρέχουσα περίοδο, στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,8x
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 17%
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 19%
Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 30,6 εκατ. ευρώ.
Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 41,2 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 186 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 907 εκατ. ευρώ ή 8,96 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,38 ευρώ ανά μετοχή.

H Grivalia Properties θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2018, τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 (νούμερο κλήσης +30 2108129770, κωδικός 2579#).

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα