Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, 20:06

-A +A

Το ζήτημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών έθεσε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, 20:06
-A +A

Το ζήτημα της αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με σκοπό την επίτευξη '''μιας πιο ισορροπημένης αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων'''' και την ενίσχυση της θέσης των γεωργών σε αυτή, έθεσαν η Ελλάδα μαζί με άλλα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, σεβόμενο την αρχή της επικουρικότητας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εθνικών συστημάτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό των πρακτικών αυτών, μέτρα για την πρόληψή τους και ουσιαστική καθοδήγηση για την αντιμετώπισή τους.

Σχετικά με το θέμα της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη γεωργία, από ελληνικής πλευράς στηρίχτηκε η βούληση της Επιτροπής για συνέχιση του διαλόγου, ώστε να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. Ωστόσο σημειώθηκαν ανησυχίες τόσο όσον αφορά στον ρυθμό εισαγωγής νέων τεχνικών και μεθόδων βιοτεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων όσο και στο ελλιπές πλαίσιο αξιολόγησής τους, ζητήματα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η Δανία και η Τσεχία ενημέρωσαν επίσης για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την επέκταση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και εστίασαν στην ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, προώθηση περαιτέρω της έρευνας και την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών για την αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Τέλος, σχετικά με τα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο κατέληξε στην πολιτική συμφωνία για τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το έτος 2018, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, στα ενωσιακά και μη ενωσιακά ύδατα. Επίσης αποφασίστηκε τρίμηνη απαγόρευση αλίευσης χελιού μεγαλύτερου από 12 εκατοστά μήκος. Όσον αφορά στο συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για τον ερυθρό τόννο Ανατολικού Ατλαντικού και Μεσογείου, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, η ποσόστωση της Ελλάδας κατά το 2018 αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2017 και ανέρχεται σε 257,70 τόνους.        


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα