ΕΕ: Καλεί Facebook, TikTok, Twitter και Google να συμορφωθούν με τον νέο νόμο για τις ψηφιακές πλατφόρμες
Shutterstock
Shutterstock

ΕΕ: Καλεί Facebook, TikTok, Twitter και Google να συμορφωθούν με τον νέο νόμο για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την πρώτη λίστα με τις διαδικτυακές πλατφόρμες από τις οποίες αναμένει να συμμορφώνονται με το Νόμο για τις ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA).

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος των εταιρειών αφορά 17 πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και δύο πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που έχουν απήχηση σε τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Πρόκειται για τις πλατφόρμες: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, GoogleShopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube και Zalando, καθώς και για τις μηχανές αναζήτησης Bing και Google Search.

Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει πλέον να συμμορφωθούν, εντός τεσσάρων μηνών, με το σύνολο των νέων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση και η προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, απαιτώντας από τις χαρακτηρισμένες υπηρεσίες να αξιολογούν και να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους που ενέχουν καθώς και να παρέχουν ισχυρά εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να εντοπίζουν, να αναλύουν και να μετριάζουν ευρύ φάσμα συστημικών κινδύνων, από τον τρόπο με τον οποίο το παράνομο περιεχόμενο και η παραπληροφόρηση μπορούν να διαδοθούν στις υπηρεσίες τους έως τον αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Ομοίως, πρέπει να αξιολογούνται και να μετριάζονται οι ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο και την προστασία των ανηλίκων και της ψυχικής τους υγείας στο διαδίκτυο. Τα σχέδια μετριασμού του κινδύνου των χαρακτηρισμένων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης θα υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο και εποπτεία από την Επιτροπή.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα επιβληθεί μέσω μιας πανευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής. Ενώ η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των χαρακτηρισμένων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, θα συνεργάζεται στενά με τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών στο εποπτικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι εν λόγω εθνικές αρχές, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες για την εποπτεία των μικρότερων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, πρέπει να συσταθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024.

Η ίδια ημερομηνία αποτελεί επίσης την προθεσμία εντός της οποίας όλες οι άλλες πλατφόρμες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να παρέχουν στους χρήστες τους προστασία και διασφαλίσεις που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.