Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα! Η Ελλάδα της ελπίδας!

Βρέθηκε στα χέρια μου, μια παρουσίαση από την βραδιά καλωσορίσματος των φοιτητών του Executive MBA,  του Οικονομικoύ Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε πείσμα των καιρών, μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, υπάρχουν και αυτοί οι νέοι άνθρωποι που κυνηγούν τη γνώση, που κυνηγούν την ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο.

Τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Οι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές έχουν ήδη ένα μεταπτυχιακό τίτλο, κατά κανόνα σε τομείς εκτός των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Μάλιστα τρεις από τους νέους φοιτητές είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικών τίτλων. Περίπου το 35% των φοιτητών εργάζονται ήδη σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 65% εργάζεται σε ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις ή είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Τέλος το 30% των φοιτητών χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται.

Τα παραπάνω στατιστικά ποσοστά είναι άκρως ενθαρρυντικά, σε σύγκριση με τα γενικότερα ποσοστά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με τα γενικότερα στατιστικά μεγέθη η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών επί του συνολικού πληθυσμού, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό είναι 6,83% με τον μέσο όρο της ΕΕ να βρίσκεται στο 3,87%. Επιπλέον το ποσοστό αποφοίτων, δηλαδή όσοι αποκτούν πτυχίο, επί του συνόλου των φοιτητών, ανέρχεται μόλις στο 9,41% σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. που βρίσκεται στο 24,15%. Δηλαδή η χώρα μας είναι πρώτη σε ποσοστό φοιτητών και τελευταία σε ποσοστό αποφοίτων επί του συνόλου των φοιτητών.

Στην εκδήλωση του μεταπτυχιακού τμήματος του Ο.Π.Α., οι νέοι φοιτητές έγραψαν σε ένα μεγάλο πίνακα, κάτω από τρεις μεγάλες στήλες τις πρώτες σκέψεις που έρχονταν στο μυαλό τους εν όψει του μεταπτυχιακού τους προγράμματος, για τον τίτλο της κάθε στήλης. 

Έτσι κάτω από τη στήλη που είχε τίτλο «Θέλω», διάβασα τις ακόλουθες λέξεις:

Κατάρτιση

Βελτιστοποίηση

Ανάπτυξη

Ταξίδι

Γνωριμία

Γνώση

Εξέλιξη

Δημιουργία

Ποιότητα

Ανοχή

Οργάνωση

Καλλιέργεια Ικανοτήτων

Αλληλεπίδραση

Εφαρμογή Γνώσεων

Διεύρυνση Οριζόντων

Απόλαυση

Νέες Δομημένες Γνώσεις

Καλύτεροι Leaders

Βελτίωση Διορατικότητας

Βελτίωση και Ολοκλήρωση Προσωπικότητας

Εξειδικευμένη Γνώση 

Κάτω από τη στήλη που είχε τίτλο «Τι κάνω;», διάβασα τις ακόλουθες λέξεις:

Προγραμματισμός

Δέσμευση

Αφοσίωση

Επένδυση

Προσπάθεια

Καλύτερος Εαυτός

Συνεργασία

Θετική Σκέψη

Επένδυση Χρόνου

Συνέπεια

Εργατικότητα

Ψυχραιμία

Κάτω από τη στήλη που είχε τίτλο «Δεν θέλω», διάβασα τα ακόλουθα:

Έλλειψη Σεβασμού

Απομάκρυνση από το Στόχο

Βαρετή Γνώση

Ρουτίνα

Απώλεια Χρόνου

Τέλμα

Πελάγωμα

Εγκλωβισμός στη Θεωρία

Έλλειψη Συνεργασίας

Με 60 περίπου λέξεις οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξέφρασαν τις προσδοκίες τους, τις επιθυμίες τους και τον δρόμο που ακολουθούν. Μαζί με αυτούς, υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες νέοι άνθρωποι που μένουν ακόμα στην Ελλάδα και δίνουν τον δικό τους αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.

Γέμισα με χαρά και ελπίδα. Η Ελλάδα δεν είναι οι αντίφα, οι αλληλέγγυοι και οι συλλογικότητες που σέρνονται στους δρόμους της Αθήνας, πραγματοποιώντας επαναστατικές παρελάσεις και δημιουργώντας σκηνές μικρού χάους. Η Ελλάδα, είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που αξίζουν τα καλύτερα και προσπαθούν να τα πετύχουν.

Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.