Τουρισμός 2020: Οι προκλήσεις της επανεκκίνησης

Τουρισμός 2020: Οι προκλήσεις της επανεκκίνησης

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναλαμβάνει δυναμικά δράσεις για την ανάταξη της οικονομίας έπειτα από την αναπόφευκτη επερχόμενη ύφεση για το 2020. Στην κατεύθυνση αυτή είναι μείζονος σημασίας η προσπάθεια διάσωσης της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μέσω της έγκαιρης υποβολής προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου οι ελληνικές θέσεις να αποτελέσουν τμήμα της διευθέτησης του ζητήματος σε επίπεδο ΕΕ, όπως και πράγματι συνέβη.

Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι οι απώλειες στον τουρισμό θα είναι εκτεταμένες και δεν πρόκειται να καλυφθούν από μία σύντομη τουριστική περίοδο. Ωστόσο, οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να προκύψουν εισοδήματα για τους συναφείς κλάδους και τις τοπικές κοινωνίες και να συντηρηθούν οι υποδομές. Είναι μεγάλη η ποσοστιαία βαρύτητα του τουρισμού στο ΑΕΠ. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε στις Εαρινές Προβλέψεις απώλεια κατά 9,7% του ΑΕΠ για το 2020.

Οι συνέπειες από μία τέτοια δυσμενή προοπτική πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν κατά το δυνατόν. Η πρόταση της κυβέρνησης προς την ΕΕ συμπυκνώνεται στα εξής βασικά σημεία. Την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών (αγαθών, ανθρώπων, κεφαλαίων, υπηρεσιών) έναντι αθέμιτων περιορισμών. Χτίσαμε επί δεκαετίες την ενιαία αγορά και αυτή πρέπει να λειτουργήσει ομαλά δίχως να υψωθούν τείχη. Ιδιαιτέρως, πρέπει να αποκατασταθούν οι αεροπορικές συγκοινωνίες από 15 Ιουνίου, οι οποίες επιτρέπουν την μετακίνηση προς τη χώρα μας. Δεν ευσταθεί κανένας λόγος για διάκριση των ταξιδιωτών με βάση την εθνικότητά τους. Το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί δίχως εκπτώσεις και τα αρμόδια όργανα να επιλαμβάνονται τυχόν παραβιάσεων.

Η δημόσια υγεία θα προστατευθεί μόνο με τα κατάλληλα μέσα (διαγνωστικά τεστ, ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας, πρωτόκολλα στα καταλύματα) και με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι κύριες αγορές τουριστών (αριθμητικά και εισοδηματικά) προς την Ελλάδα προέρχονται από χώρες οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών πρέπει να συνεργαστούν στενά, και υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, για να απομονώσουν τυχόν κρούσματα και απειλές για τη δημόσια υγεία.

Η χώρα μας επιβραβεύτηκε διεθνώς για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας. Ως ένας ασφαλής προορισμός θα υποδεχτεί τους Ευρωπαίους επισκέπτες με απαράμιλλη φιλοξενία, αλλά και με ισχυρή μέριμνα για την υγεία των τοπικών πληθυσμών. Ταυτόχρονα, η τουριστική οικονομία πρέπει να θωρακισθεί για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις του κλάδου. Είναι αυτονόητη η προστασία τους στις συναλλαγές τους με τους tour operators, όπως και των καταναλωτών από τη χρήση vouchers.

Την περίοδο του καλοκαιριού διακυβεύονται πολλά. Να περιορίσουμε την ύφεση, να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας και την υγεία των εργαζομένων, να διατηρήσουμε την ισχύ της τουριστικής βιομηχανίας, να δώσουμε ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Κυρίως, όμως, να ενισχύσουμε το brand name της χώρας ως ενός κράτους με ισχυρούς θεσμούς, διοίκηση και αποτελεσματικές πολιτικές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθοδηγεί την εθνική υπόθεση με εξαιρετική ευθύνη και σχεδιασμένες πρωτοβουλίες. Οι κλάδοι της οικονομίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τον τουρισμό, αλλά και οι υγειονομικές υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας, θα αναλάβουν ένα κρίσιμο ρόλο υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό, η συνδρομή των πολιτών θα είναι κρίσιμη και είμαι βέβαιη ότι θα επιδείξουν για άλλη μία φορά υψηλό αίσθημα ευθύνης.

*Η Άννα Καραμανλή είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας