7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Τα υποθηκοφυλακεία ως ιμάντας ανάπτυξης

Τα υποθηκοφυλακεία ως ιμάντας ανάπτυξης

Τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία (Υ/ΚΓ) της χώρας μας τηρούν τα εμπράγματα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων και καμία πράξη σε ακίνητο δεν μπορεί να γίνει, χωρίς την ενεργή εμπλοκή τους.

Η χώρα μας εδώ και δύο δεκαετίες προσπαθεί να χτίσει το Κτηματολόγιο, το οποίο παρά τις καθυστερήσεις έχει προχωρήσει και ελπίζουμε το έργο να επιταχυνθεί.

Πρόσφατα, ένα μέρος των κτηματολογικών γραφείων προσφέρει ηλεκτρονική διασύνδεση των δεδομένων τους σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, καθώς και σειρά ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αναμφίβολα τα ανωτέρω αποτελούν επανάσταση για τη χώρα μας.

Επιπλέον, τα Υ/ΚΓ κλήθηκαν να διαχειριστούν τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και οι προϊστάμενοι και εργαζόμενοι αυτών στις περισσότερες των περιπτώσεων έκαναν πραγματικά ότι καλύτερο μπορούσαν.

Μοιραία τη στιγμή αυτή έχει συσσωρευτεί τεράστιος όγκος συναλλαγών, οι οποίες είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τηρώντας συγχρόνως τα επιβαλλόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα ραντεβού για έλεγχο τίτλων μπορούν να δίνονται ακόμα και μετά από εβδομάδες, η διάρκεια του ελέγχου περιορίζεται στα 20 με 30 λεπτά και η έκδοση πιστοποιητικών μπορεί να υπερβεί και τους δύο μήνες.

Καμία αγορά, χρηματοδότηση, μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμπραξη των υπηρεσιών αυτών.

Η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες βασίζουν σημαντικό μέρος της ποθούμενης ανάπτυξης στα ακίνητα. Επομένως, για να καταστεί εφικτός ο προέλεγχος, η καταχώρηση της συναλλαγής και η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών θα πρέπει τα Υ/ΚΓ να εξυπηρετήσουν ταχύτερα τις συναλλαγές.

Εντούτοις, οι πόροι τους και το ισχύον ωράριο λειτουργίας τους δεν τους το επιτρέπουν. Αν θέλουμε να απορροφήσουμε το υφιστάμενο και επερχόμενο, ως διαφαίνεται με την κάμψη της πανδημίας, επενδυτικό ρεύμα θα πρέπει να ενισχύσουμε τα Υ/ΚΓ. Πρώτον, δια της σημαντικής διευρύνσεως του ωραρίου λειτουργίας τους και κατά δεύτερον με την ουσιαστική στελέχωση τους παράλληλα με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

Το κόστος των προτεινόμενων επενδύσεων είναι ελάχιστο μπροστά στο προσδοκώμενο όφελος. Η χώρα μας αλλάζει γοργά και τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις που θα τη βοηθήσουν να ξεχωρίσει στη νέα εποχή που διαμορφώνεται.

* Ο Αθανάσιος Ρήγας είναι Δικηγόρος LL.M (multi), με ειδίκευση στο εμπορικό και τραπεζικό Δίκαιο