7ος χρόνος, ημέρα 2102η
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Ο δικηγόρος της Greenhill μιλά για πραξικόπημα στην Ελλάκτωρ και ζητά την παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο δικηγόρος της Greenhill μιλά για πραξικόπημα στην Ελλάκτωρ και ζητά την παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Shutterstock

Την προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρωθούν οι αποφάσεις της χθεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ελλάκτωρ από την οποία αποκλείστηκε -παρανόμως όπως ισχυρίζεται- η Greenhill Investments, προαναγγέλλει ο νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρείας Σωτήρης Μπρέγιαννος. Ο έμπειρος νομικός αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τον αποκλεισμό της Greenhill παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής της με τη συνέλευση του Απριλίου και αιτιολογεί γιατί θεωρεί πρωτοφανείς στα ελληνικά επιχειρηματικά χρονικά τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν.

Συνέντευξη στον Βασίλη Γεώργα

Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ είδαμε το παράδοξο να απαγορεύεται η συμμετοχή της Greenhill από τη διαδικασία. Μπορείτε να μας πείτε τι πραγματικά συνέβη και αποκλείστηκε από ένα τόσο σημαντικό εταιρικό γεγονός ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας;

Στη χθεσινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελλάκτωρ έλαβε χώρα κάτι που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών.

Η εταιρεία Greenhill Investments Limited η οποία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας Ελλάκτωρ με 54.815.876 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι μετοχές αυτές της ανήκουν κατά απόλυτη κυριότητα, αποκλείστηκε από τη Γενική Συνέλευση με την ακόλουθη διαδικασία: Για λόγους που αφορούν στην εταιρεία Greenhill έχει συστήσει επί των μετοχών αυτών -των οποίων επαναλαμβάνω είναι απολύτως και αποκλειστικώς κύρια- ενέχυρο επί της εταιρείας Aeolus Investors η οποία ως ενεχυρούχος δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας Ελλάκτωρ.

Όμως η εταιρεία Aeolus με έγγραφό της προς την εταιρεία Ελλάκτωρ της γνωστοποίησε ότι η εταιρεία Greenhill δικαιούται να ασκεί αντ’ αυτής τα μετοχικά της δικαιώματα, να ψηφίζει με τις παραπάνω μετοχές στις γενικές συνελεύσεις της Ελλάκτωρ, να διορίζει εκπροσώπους της σε αυτές και ειδικώς να ασκεί τα μετοχικά δικαιώματα και να ψηφίζει κατά τη γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2021.

Όμως ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Μυλωνογιάννης ενεργώντας  παράνομα, εναντιώθηκε στην παράσταση της Greenhill κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση με την αιτιολογία ότι δήθεν η εταιρεία Aeolus με προγενέστερη επιστολή της είχε αμφισβητήσει το δικαίωμα αυτό της εταιρείας Greenhill.

Όταν του υποδείχθηκε ότι το εν λόγω προγενέστερο έγγραφο δεν αφορά τη χθεσινή γενική συνέλευση αλλά προγενέστερη συνέλευση, δηλαδή αυτή της 22ας Απριλίου του 2021 και ότι το έγγραφο παραστάσεως της εταιρείας Greenhill δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ο κ. Μυλωνογιάννης άλλαξε τακτική και ενεργώντας παρανόμως και μη αρκούμενος στο παραπάνω απολύτως καθαρό κατά περιεχόμενο έγγραφο, ζήτησε από τη Greenhill να του προσκομίσει εντός μισής ώρας από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία Aeolus να ασκεί μετοχικά δικαιώματα στη συγκεκριμένη συνέλευση, ευελπιστώντας, προφανώς έτσι, ότι λόγω της διαφοράς μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ όπου βρίσκεται η έδρα της Aeοlus δεν θα ήταν δυνατή η αποστολή ενός τέτοιου εγγράφου.

Η πλευρά της Greenhill είχε ζητήσει περιθώριο δύο ωρών αν δεν κάνω λάθος;

Πράγματι ζητήσαμε δύο ώρες. Όμως η εταιρεία Aeolus μέσα σε αυτή την περιορισμένη προθεσμία της μισής ώρας έστειλε στον κ. Μυλωνογιάννη δύο έγγραφα με το περιεχόμενο που αυτός ζήτησε.

Αλλά παρά ταύτα ο κ. Μυλωνογιάννης παρανόμως  συμπεριφερόμενος δεν δέχτηκε τα έγγραφα αυτά και έθεσε το θέμα της συμμετοχής ή μη της Greenhill προς ψηφοφορία, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας στην ψηφοφορία, με αποτέλεσμα η καθοδηγούμενη πλειοψηφία να αρνηθεί τη συμμετοχή της Greenhill στη συνέλευση και να την αποκλείσει.

Μπορεί να μας απατά η μνήμη μας, αλλά τόσα χρόνια που παρακολουθούμε το επιχειρηματικό ρεπορτάζ δεν θυμόμαστε ξανά τέτοιο γεγονός σε γενική συνέλευση. Να εξοβελίζεται στην ουσία ένας μεγαλομέτοχος και να του απαγορεύεται η συμμετοχή και η ψηφοφορία...

Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει ποτέ συμβεί ένα τέτοιο πραξικόπημα και μάλιστα σε μια εισηγμένη εταιρεία. Είναι πρωτοφανές και επιβάλλεται κατά την άποψή μας η παρέμβαση όλων των αρμόδιων αρχών και κυρίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μας εξηγείτε γιατί το ονομάζετε πραξικόπημα; Είναι βαριά κατηγορία.

Είναι πραξικόπημα διότι υπό τις περιστάσεις που έγινε σήμερα ο αποκλεισμός της Greenhill, δηλαδή ενός μετόχου ο οποίος έχει δώσει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα από τα οποία αδιαμφισβήτητα προκύπτει ότι η Aeolus έχει εξουσιοδοτήσει την εταιρεία Greenhill να ασκεί τα μετοχικά της δικαιώματα στις γενικές συνελεύσεις, και ειδικώς στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, με αναφορά να διορίζει εκπροσώπους κατ αυτή, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης συμπεριφερόμενος αδικαιολογήτως και κατά τη γνώμη μας παρανόμως, αρνείτο να αντιληφθεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, το ερμήνευε με δικό του διαφορετικό τρόπο, αρνείτο να αποδεχθεί ότι έχει περιέλθει εξουσιοδότηση για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων.

Και όπως σας είπα ζήτησε μέσα σε χρονικό περιθώριο μισής ώρας να σταλούν έγγραφα από την Aeolus όπου κατά την άποψή του θα διευκρινίζονταν η σχετική εξουσιοδότηση. Ήρθαν τα έγγραφα αυτά αλλά εξακολουθούσε να αρνείται ότι τα έγγραφα αυτά είναι ικανά να θεωρηθούν ως εξουσιοδοτικά έγγραφα της εταιρείας Aeolus προς την εταιρεία Greenhill. Αυτό από μόνο του πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί εκτός από πραξικόπημα;

Τελικά ποιος έχει τα δικαιώματα ψήφου για το 25,58% της Ελλάκτωρ και ποιος διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση; Η Aeolus Investors της Farallon στην οποία είναι ενεχυριασμένες οι μετοχές και σύμφωνα με τα στοιχεία του Αποθετηρίου εμφανίζεται ως μέτοχος, ή η Greenhill ; Και τελικά υπάρχει εξουσιοδότηση εκ μέρους της Aeolus ώστε να την εκπροσωπεί η Greenhill ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Το δικαίωμα ψήφου με δεδηλωμένη βούληση της εταιρείας Aeolus που είναι ο ενεχυρούχος των μετοχών αυτών, η εταιρεία Greenhill Investments Limited. Στα στοιχεία του Αποθετηρίου μέτοχος είναι η Greenhill.

Εμφανίζεται, όμως, ως δικαιούχος των δικαιωμάτων ψήφου η εταιρεία Aeolus η οποία είναι ενεχυρούχος των μετοχών αυτών. Η Aeolus έδωσε έγγραφο στην εταιρεία Ελλάκτωρ ότι τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα εν γένει των μετοχών με βάση της σύμβαση της ενεχυρίασης των μετοχών, τα ασκεί μόνον η Greenhill.

Εάν δεν έχει κάνει η Aeolus οποιαδήποτε δήλωση προς το Κεντρικό Αποθετήριο την οποία υποχρεούται να κάνει, αυτό δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της Greenhill. Δεν είμαστε σίγουροι γι αυτό, αλλά αν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της η Aeolus προς το Κεντρικό Αποθετήριο, αυτό έναντι της Greenhill και της Ελλάκτωρ δεν έχει καμία σημασία όταν η Greenhill αποδεικνύει πανηγυρικώς ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου.

Ποια είναι η νομική θέση της Greenhill απέναντι σε όσα συνέβησαν χθες; Ακούγοντάς σας στη Γενική Συνέλευση μιλήσατε για ποινικές και αστικές ευθύνες. Είπατε ακόμη ότι η Greenhill θα κινηθεί για να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ποιες ενέργειες προτίθενται να ακολουθήσουν οι εντολείς σας;

H Greenhill ετοιμάζεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της για την προάσπιση των συμφερόντων της και για την προστασία των συμφερόντων της Ελλάκτωρ, των μετόχων και των εργαζομένων της, διότι το πραξικόπημα αυτό δεν έχει μόνον επίπτωση στον αποκλεισμό της Greenhill. Εισάγει μια καινούρια αντίληψη η οποία δεν είναι σύμφυτη με τη λειτουργία μιας εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Πρέπει να επικρατήσουν διαφορετικές αντιλήψεις. Όσα συνέβησαν χθες είναι πρωτοφανή. Η εταιρεία θα ζητήσει συνεπώς την ακύρωση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, την ανατροπή αυτού του πραξικοπήματος που εκδηλώθηκε σήμερα και την τιμωρία των ενόχων. Γιατί υπάρχουν ένοχοι για αυτό το πραξικόπημα που εκδηλώθηκε σήμερα.

Θα επιχειρήσει να αναδείξει το ζήτημα, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και την κυβέρνηση και να ζητήσει με όλα τα μέσα την προστασία της και την προστασία των μετόχων από την επέλαση που έχει γίνει στην εταιρεία Ελλάκτωρ με τέτοιου είδους αντιλήψεις και συμπεριφορές.

Θεωρείτε ότι υπήρξαν παράνομες ενέργειες εκ μέρους του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και του προέδρου της Ελλάκτωρ προκειμένου να αποτραπεί η συμμετοχή της Greenhill;

Φυσικά. Υπήρξαν σοβαρές παράνομες ενέργειες εκ μέρους του προεδρείου. Όποιος ήταν στη γενική συνέλευση και είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί, μπορούσε να αντιληφθεί τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, όταν από τα έγγραφα που του αναγιγνώσκονταν και είχε στη διάθεσή του, προέκυπτε το πλήρες και σαφές δικαίωμα της Greenhill να παραστεί στη γενική συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματά ψήφου..

Για ποιο λόγο πιστεύετε πως το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ δεν επιθυμεί ή και αποτρέπει με νομικά μέσα τη συμμετοχή των επιχειρηματιών Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη στις γενικές συνελεύσεις; Κάτι ανάλογο επιχειρήθηκε και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Μα ένα ακόμη παράδοξο είναι πως με τα ίδια νομιμοποιητικά έγγραφα Greenhill έγινε δεκτή κατά την προηγούμενη γενική συνέλευση. 

Θα μιλήσω, όμως, για τη χθεσινή γενική συνέλευση. Κατά τη γνώμη μας αυτό έγινε για τρεις λόγους: 

Ο πρώτος λόγος ήταν να μη ζητηθεί αναβολή για 20 ημέρες όπως προβλέπει ο νόμος. Η Greenhill πράγματι υπέβαλε αίτημα αναβολής και μάλιστα εγγράφως πριν από τη γενική συνέλευση εγγράφως προ τη διοίκηση της Ελλάκτωρ και προς τον κ. Μυλωνογιάννη.

Ο δεύτερος λόγος ήταν, επειδή σήμερα θα συζητείτο και θα εγκρίνονταν ή θα απορρίπτονταν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2020, να μην αναδειχθεί ο παράνομος, κατά την άποψή μας τρόπος συντάξεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Και τρίτον για να ψηφιστούν από την μεριά τους δυο θέματα: το ένα που είναι σχετικό με τα stock options των στελεχών της εταιρείας και το δεύτερον το οποίο ήταν για την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Για τα δύο αυτά θέματα απαιτούνταν πλειοψηφία 2/3 την οποία δεν είχαν.

Η έγκριση αυτή δόθηκε χωρίς την άδεια της εταιρείας Greenhill. Αν ήταν η Greenhill εκεί είναι βέβαιο ότι η έγκριση δεν θα είχε δοθεί.  

Θεωρούμε πως δεν υπάρχει περίπτωση ελληνικό δικαστήριο να μην ακυρώσει αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν χθες. Είναι η ad hoc περίπτωση της παραβίασης του νόμου κατά την παράστασή του στη γενική συνέλευση. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποκλεισμού ενός μετόχου από τη γενική συνέλευση.

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στην πολεμική που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Greenhill και Reggeborgh με άξονα την Ελλάκτωρ. Αυτή ότι οι Ολλανδοί μέτοχοι και η διοίκηση που εξελέγη δεν δέχονται την πρόταση να μετάσχει η πλευρά των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Που αποδίδετε αυτή την άρνηση;

Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους για να σας πω ποια είναι η δικαιολογία τους. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η άρνηση συμμετοχής στη διοίκηση ενός μετόχου που έχει το 25% και έχει αποδείξει με τη διάθεσή του ότι ενδιαφέρεται για την ανάταξη της εταιρείας, είναι αδικαιολόγητη.

Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι για κάποιο λόγο που εκείνοι γνωρίζουν περισσότερο, δεν θέλουν τους Μπάκο και Καϋμενάκη στα πόδια τους. Πιθανόν οι στόχοι τους να είναι τέτοιοι τους οποίους δεν θέλουν να κοινωνήσουν επειδή όταν είσαι μαζί στη διοίκηση πρέπει να γνωρίζεις όλες τις λεπτομέρειες και τους στόχους μιας πλειοψηφίας.

Που την πάει δηλαδή τη δουλειά μια πλειοψηφία; Όταν υπάρχει συνεργασία τα πράγματα βαίνουν προς όφελος της εταιρείας. Όταν δεν θέλεις κάποιον μεγαλομέτοχο, όταν δεν βρέθηκες ποτέ μαζί του για να συζητήσεις για τους στόχους, για την εταιρεία, για τις κοινές προσδοκίες, σημαίνει ότι δεν τον θέλεις για κάποιον λόγο στα πόδια σου.

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα αυτό συμβαίνει από αλαζονεία των μετόχων. Μεταξύ των μετόχων δεν έχει γίνει ποτέ μια συνάντηση, μολονότι Μπάκος και Καϋμενάκης έχουν επιδιώξει πολλές φορές τη συνάντηση. Αυτό δεν είναι επίδειξη αλαζονείας. Είναι επίδειξη ότι δεν σε θέλω στα πόδια μου. Δεν είναι κακό από τη δική τους πλευρά.

Αν αυτή είναι η προσδοκία τους, ας είναι. Αλλά να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος τους. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποιος είναι ο εμπνευστής όλων αυτών που συμβαίνουν. Οι Ολλανδοί είναι έμπειροι περί τα χρηματιστηριακά. Μπορεί να είναι οι Έλληνες εκπρόσωποί τους αυτοί που εμποδίζουν την επαφή των δύο πλευρών.

Υπάρχει μια σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπροστά για να αρχίσει να στέκεται και πάλι στα πόδια της η Ελλάκτωρ. Τι μπορεί να σημάνει όλη αυτή η ενδεχόμενη δικαστική διένεξη και οι κόντρες μεταξύ των μετόχων για την ομαλή εξέλιξη του πλάνου εξυγίανσης;

Επιτρέψτε μου να πω ότι τη δικαστική διένεξη μεταξύ των μετόχων δεν την προκάλεσε η πλευρά Μπάκου και Καϋμενάκη. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι η εντολή που είχε δοθεί από τους μετόχους μετά τη γενική συνέλευση της 22ας Απριλίου 2021, όταν αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ήταν εντολή σιωπής.

Δεν κάνουμε κάτι για να μην προκαλέσουμε τις σχέσεις των μετόχων. Όμως αυτό που συνέβη σήμερα και αποκάλεσα εξ αρχής πραξικόπημα δεν μπορεί να μείνει ούτε ατιμώρητο, ούτε μπορεί να μείνει χωρίς προσβολή του στη δικαιοσύνη. Πρέπει να προσφύγουμε για την ακύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν με αυτό το βάναυσο και έκνομο τρόπο.

Οι Μπάκος και Καϋμενάκης θα ήθελαν να κυλήσουν ομαλά χθες τα πράγματα. Εφόσον υποβάλλονταν αίτημα αναβολής να αναβληθεί για 20 ημέρες. Είχαν λόγο που το ζήτησαν ώστε να ενημερωθούν επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και στην επαναληπτική γενική συνέλευση της 12ης Ιουλίου τα πράγματα θα έβαιναν ομαλά. Μπορεί να υπερψήφιζαν κάποια ή όλα τα θέματα ή να καταψήφιζαν κάποια από αυτά.