«Καμπανάκι» από Ευρωκοινοβούλιο για πανδημία και τουρισμό

«Καμπανάκι» από Ευρωκοινοβούλιο για πανδημία και τουρισμό
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχεδόν 22 εκατομμύρια δουλειές κινδυνεύουν να χαθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη αν οι κυβερνήσεις των κρατών- μελών και η ΕΕ συνολικά, δεν λάβουν άμεσα επείγοντα μέτρα, προειδοποιεί το Ευρωκοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού δεν διστάζουν μάλιστα να ασκήσουν δριμεία κριτική στην ανεπαρκή, όπως την χαρακτηρίζουν, παρέμβαση της Ένωσης συνολικά στην διαχείριση της πανδημίας.

“Έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν υφίστανται ακόμα κοινά κριτήρια για το πώς η ΕΕ θα διαχειριστεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτή την πανδημία. Δεν υπάρχουν ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα, κανόνες για τα διαγνωστικά τεστ ή για το πώς να αξιολογούνται οι κίνδυνοι, ούτε τήρηση της αρχής της ελεύθερης μετακίνησης.

Ακόμα και όπου η μετακίνηση είναι εν μέρει εφικτή, η ευρεία διακύμανση των κανόνων την καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη. Οι πολίτες είναι μπερδεμένοι και δεν έχουν εγγυήσεις ότι το προγραμματισμένο τους ταξίδι θα πραγματοποιηθεί”, τονίζουν στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη σχετική συνεδρίαση.

Σκληρή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον Τουρισμό.

“Θα έπρεπε ήδη η ΕΕ να έχει προτείνει στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και να έχει αφιερώσει πόρους του προϋπολογισμού από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν αποτελεί υπερβολή η πρόταση για δέσμευση 300 εκ. ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια με στόχο την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό. Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας αυτός θα έχει την ευκαιρία να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από μήνες τελμάτωσης και ότι θα μπορέσουμε να τον επαναπροσδιορίσουμε σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε η ΕΕ να δείξει το δρόμο. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και ήρθε η ώρα να παρθούν τολμηρές αποφάσεις”, σημειώνουν με νόημα.

Υπενθυμίζουν δε, ότι ο τουρισμός ο οποίος απασχολεί 22 εκ. ανθρώπους στην Ευρώπη, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αυτό δεν αποτελεί αμελητέο κίνδυνο: ανάλογα με τη χώρα, ο τουρισμός αντιστοιχεί σε ποσοστό από 4,3% έως 25% του ΑΕΠ. Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Αναδεικνύουν επίσης, ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποιο εργαλείο διαχείρισης κρίσης θα ενεργοποιηθεί για τον τομέα του τουρισμού, πέρα από το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «SURE». “Επιμένουμε”, υπογραμμίζουν “ότι απαιτούνται επειγόντως συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεκάθαρου μηχανισμού για τη διαχείριση της κρίσης - ο τομέας παλεύει για την επιβίωσή του”.

Οι ευρωβουλευτές, απ όλες τις χώρες της Ένωσης, δεν μένουν όμως, μόνο στην καταγγελία της υφιστάμενης πολιτικής διαχείρισης. Προτείνουν προς τις ηγεσίες την: Άμεση και στοχευμένη οικονομική στήριξη, συγκεκριμένες δράσεις και εγγυήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαφανή και εναρμονισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων σε όλη την ΕΕ, ευρωπαϊκό συντονισμό για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενιαία μέτρα σε όλη την ΕΕ για τα τεστ, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, την καραντίνα, τα πρωτόκολλα υγείας για τις μεταφορές και τους δημόσιους χώρους. Ξεκάθαρο σχέδιο και θέσπιση κοινής πολιτικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό.