7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Ισότητα και δημογραφικό περνάνε μέσα από την αγορά εργασίας

Ισότητα και δημογραφικό περνάνε μέσα από την αγορά εργασίας

Η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου της. Γι’ αυτό και χρειάζονται πολιτικές που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανδρών και των γυναικών, σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Η σημερινή κυβέρνηση προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ουσιαστική ισότητα των φύλων σε συνδυασμό με πολιτικές που διευκολύνουν τη δημιουργία οικογένειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που διασφαλίζουν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οποία αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνεται στην Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό ως βασική παράμετρος.

Μάλιστα, στο προσεχές διάστημα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή τον νέο εργασιακό νόμο, στον οποίο θα συμπεριληφθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν την ίση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στους γονείς, ώστε να μπορούν οι γυναίκες που έχουν το μεγαλύτερο βάρος να παραμένουν στην αγορά εργασίας και μετά την απόκτηση των τέκνων τους και να μην χρειάζεται να απαντήσουν στο δίλημμα «εργασία ή οικογένεια».

Στον νέο νόμο θα προβλέπεται, επίσης, άδεια πατρότητας με αποδοχές που θα παίρνει ο πατέρας όταν γεννιέται το παιδί του, θα συμπληρωθεί το καθεστώς των γονικών αδειών και θα προστατεύεται η θέση εργασίας των γονέων όσο απουσιάζουν για την ανατροφή των παιδιών τους.

Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι από τη μια μεριά να ενθαρρυνθούν οι γονείς να συμμετέχουν ισότιμα στις υποχρεώσεις της οικογένειας και από την άλλη να έχουν τη σιγουριά ότι μετά την απόκτηση των παιδιών τους δεν θα χάσουν την εργασία τους.

Αν η μητέρα «ελευθερωθεί» από ένα μέρος των οικογενειακών ευθυνών, θα μπορεί να συνδυάζει την εργασία της με το ρόλο της ως μητέρα, να διατηρεί την οικονομική της ανεξαρτησία και να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις.

Η ισότητα των φύλων χρειάζεται μια οριζόντια πολιτική που να συνδέεται άρρηκτα με τη δημογραφικό και την αγορά εργασίας.

Η ισότητα των φύλων δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των γυναικών, της οικογένειας, της κοινωνίας.

* Η Μαρία Συρεγγέλα είναι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια