ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1996η
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Η Τράπεζα της Ελλάδας ακτινογραφεί το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα

H “Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2020” που υποβλήθηκε από τον Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα, στον Πρόεδρο της Βουλής, αποτελεί μια ξεκάθαρη ακτινογραφία της κατάστασης του τραπεζικού συστήματος. Και έρχεται να δώσει σαφείς απαντήσεις σε παρερμηνείες της πραγματικότητας και να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά.

Για τα Ομόλογα

Στον ενθουσιασμό που επικρατεί από τις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων και την υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, η ΤτΕ μας υπενθυμίζει ότι σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ως εγγυήσεων / εξασφαλίσεων στην αναχρηματοδότηση των τραπεζών από το Ευρωσύστημα. 

Για τις Καταθέσεις

Αντίθετα με τον ενθουσιασμό που επικρατεί από την αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, επισημαίνει ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αποταμίευσης για λόγους πρόνοιας, λόγω της αναβολής καταναλωτικών και άλλων δαπανών, λόγω των άμεσων κρατικών ενισχύσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων για τη στήριξη της ρευστότητάς τους και της χρήσης του moratorium, δηλαδή της δυνατότητας αναβολής πληρωμών δανειακών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Για την Πιστωτική Επέκταση

Στο κλίμα ενθουσιασμού που κυριαρχεί για το μέγεθος της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις, η ΤτΕ παρατηρεί ότι αυτό, αντανακλά τα μέτρα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση για την ενίσχυση των προγραμμάτων εγγυοδοσίας και συγχρηματοδότησης τραπεζικών πιστώσεων, καθώς και τα ευνοϊκά μέτρα της ΕΚΤ και τις εποπτικές διευκολύνσεις από την πλευρά του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Για τις Ζημίες Τραπεζών

Η ΤτΕ εξηγεί, ότι τα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών ήταν ζημιογόνα, λόγω της αύξησης των προβλέψεων για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων, από την επίπτωση της πανδημίας, και των ζημιών που προέκυψαν από τις πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αρκετά χαμηλές τιμές. 

Για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών

Παρ’ όλο που με όρους κεφαλαιακής επάρκειας, τόσο ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1, το γνωστό Common Equity Tier 1 , όσο και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ενοποιημένη βάση παρέμειναν στο 14,6% και 16,3% αντίστοιχα, η ΤτΕ επισημαίνει ότι πάνω από το 50% των κεφαλαίων των τραπεζών, αντιστοιχεί στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από το Δημόσιο. Δηλαδή, είναι λογιστικά κεφάλαια.  Αναφέρει επίσης ότι η αναλογία της η αναβαλλόμενη φορολογίας στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών θα αυξηθεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για τα Κόκκινα Τραπεζικά Δάνεια.

Ο λόγος των κόκκινων δανείων προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε υψηλός (35,8%) και σε απόλυτο μέγεθος ανέρχονταν στα σε 58,7 δισεκ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό επίπεδο, σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, λόγω της πανδημίας.

Ας σημειωθεί ότι η έκθεση αναφέρεται στα τραπεζικά πεπραγμένα μέχρι το Q3, οπότε δεν καλύπτεται τόσο το θέμα της μερικής κρατικοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της μετατροπής των CoCos του ΤΧΣ σε μετοχές, όσο και οι υπόλοιπες εξελίξεις των συστημικών τραπεζών. 

Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.