8ος χρόνος, ημέρα 2391η
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Economic Growth and Development Policy

Economic Growth and Development Policy

Tο νέο βιβλίο του καθηγητή Π. Ε. Πετράκη (με άλλους δύο συνσυγγραφείς) με τίτλο «Economic Growth and Development Policy» το οποίο εκδόθηκε μόλις από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan (ISBN 978-3-030-43181-5) παρέχει το θεωρητικό και αναλυτικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση της διαδικασίας της οικονομικής μεγέθυνσης και της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής.

Είναι το πρώτο μίας σειράς πέντε βιβλίων, που θα εκδοθούν εντός του 2020, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση με τα τρία από αυτά να αναφέρονται ειδικότερα στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2030.

Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής και ειδικότερα της πολιτικής για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη είναι ο στόχος της οικονομικής σκέψης, από τη γέννηση της στους αρχαίους Έλληνες κλασικούς μέχρι τη σημερινή εποχή.

Όμως ο χώρος της οικονομικής πολιτικής έχει μέχρι σήμερα αποσπάσει αναλογικά μικρότερη προσοχή από την καλλιέργεια της θεωρίας. Βεβαίως αυτό είναι απολύτως λογικό, διότι χωρίς την ανάπτυξη και την υποστήριξη της θεωρίας δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική.

Στις σημερινές εποχές που ζούμε αντιλαμβανόμαστε καλύτερα από ποτέ ότι η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης είναι μια σύνθετη και περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί την ανάληψη ταυτόχρονης δράσης στους τομείς της διατηρήσιμης ανάπτυξης, διατηρήσιμης διακυβέρνησης και πολιτικής, συμπεριληπτικότητας (οικονομική ανάπτυξη για όλους), στην ανάπτυξη φιλικών συμπεριφορών προς την ανάπτυξη και βεβαίως στην ανάπτυξη πολιτικών για δυναμική ανάπτυξη που είναι και η συνηθέστερη προσέγγιση.

Έτσι όμως αναπτύσσονται πραγματικές δυσκολίες σύνθεσης και συνήθως οι οικονομολόγοι αναλύουν τις επιπτώσεις μόνο στο χώρο της οικονομικής πολιτικής. Γι? αυτό και πολλές φορές παρατηρείται αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομικής πραγματικότητας αλλά και η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Τα προβλήματα αυτά μεγεθύνθηκαν σημαντικά μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008 και την κρίση του Covid-19 οπότε διαμορφώνεται ένα πολύ πιο σύνθετο, περίπλοκο και ενδεχομένως αβέβαιο περιβάλλον.

Η μεθοδολογική προσέγγιση του βιβλίου και των βιβλίων που ακολουθούν έχει ένα πολύ-επιστημονικό και εξελικτικό χαρακτήρα. Οι συγγραφείς δε διστάζουν να καταφύγουν στη βοήθεια εργαλείων ανάλυσης από όμορες επιστήμες, όπως της πολιτικής, της ατομικής και κοινωνικής ψυχολογίας, της διοίκησης, κ.λπ. Ίσως τελικά αυτός είναι πλέον ο μοναδικός, αν και πολύ πιο δύσκολος, δρόμος της μελέτης των συνθηκών της οικονομικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση.