Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπαίδευση του ΝΑΤΟ Special Operations University

Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπαίδευση του ΝΑΤΟ Special Operations University

Ολοκληρώθηκε εκπαίδευση προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ από Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης (ΚΟΕ) του ΝΑΤΟ Special Operations University (NSOU), που διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 13 και 24 Νοεμβρίου στο στρατόπεδο «Υποστράτηγου Ανδρέα Καλλίνσκη» στη Νέα Πέραμο. Η εκπαίδευση στόχευε στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διοικητικών - επιτελικών θέσεων μιας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Task Group - SOTG).

Στην εκπαίδευση ΝΑΤΟ Special Operation Forces (SOF) Mid - Level Leaders Course, συμμετείχαν επιτελείς της ΔΕΠ και της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ καθώς και προσωπικό από 12 επιπλέον χώρες, αποσκοπούσε στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διοικητικών - επιτελικών θέσεων μιας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Task Group - SOTG), αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση διάρκειας 8 εβδομάδων για την πληρέστερη προετοιμασία τους.

Κατά τη διάρκειά της διεξήχθησαν τα εξής αντικείμενα σύγχρονες απειλές, διοίκηση και ηγεσία, στρατηγική σκέψη στις αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων, πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις, ειδικές επιχειρήσεις και ηθική, και ρυθμός μάχης επιτελείου.

Η εκπαίδευση συνέβαλε στην εμβάθυνση και κατανόηση των αρχών της σχεδίασης και της διεξαγωγής Ειδικών Επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στις διαδικασίες μιας SOTG, καταλήγει η ανακοίνωση.