ΣΜΕΧΑ: Σημαντικό βήμα η άρση των capital controls στο Χ.Α.

ΣΜΕΧΑ: Σημαντικό βήμα η άρση των capital controls στο Χ.Α.

«H απελευθέρωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από το καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιστροφή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε συνθήκες ομαλότητας, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που είχε δημιουργήσει ο αποκλεισμός των Ελλήνων επενδυτών, ενώ, παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση του ρόλου Χρηματιστηρίου ως εργαλείου ανάπτυξης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας». Αυτά επισημαίνει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), σχετικά με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την άρση κεφαλαιακών περιορισμών για τη διενέργεια συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΣΜΕΧΑ είχε εξαρχής ταχθεί υπέρ της επαναλειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, χωρίς κανενός είδους περιορισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των επενδυτών στο Χ.Α., όπως εξάλλου επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, η αποτελεσματική και διαφανής διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, η αξιοπιστία του Χρηματιστηρίου και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο σύνολό της. Επεσήμανε δε τις αρνητικές συνέπειες που θα επέφερε η επιβολή των περιορισμών τόσο στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου όσο και στη γενικότερη εικόνα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΜΕΧΑ πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα συνεχείς επικοινωνίες και συναντήσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.