Πρόστιμα 40.000 σε πέντε funds για ανοικτές πωλήσεις στη μετοχή της Εθνικής

Πρόστιμα 40.000 σε πέντε funds για ανοικτές πωλήσεις στη μετοχή της Εθνικής

Πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε πέντε επενδυτικά κεφάλαια διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για τις γνωστές αλχημείες που έλαβαν χώρα την άνοιξη του 2014 όταν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ΑΜΚ των τραπεζών, πολλά διεθνή επενδυτικά σχήματα έκαναν κατάχρηση του short selling, οδηγώντας σε μεγάλες στρεβλώσεις τις τραπεζικές μετοχές.

Πάντως, το πρόστιμο είναι πολύ ηπιότερο σε σχέση με τις παραβάσεις που έγιναν σε άλλες τραπεζικές μετοχές και είχαν επιβληθεί ποινές υψηλότερες. Πιο αναλυτικά, επιβλήθηκε πρόστιμο από 10.000 ευρώ στις εταιρείες «DUET FOCUS FUND LIMITED», «COMPASS OFFSHORE MAVLTD» και «COMPASS MAV LLC» και πρόστιμο από 5.000 ευρώ στις εταιρείες «BLUE ROCK LIQUID ALPHA FUND L.P.» και «HFR MN DUET GLOBAL PLUS MASTER TRUST LIMITED».

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην εταιρεία Μπάμπης Βωβός για μη έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων, των εξαμηνιαίων και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς που έληξαν από την 31.12.2011 ως και την 30.6.2014, καθώς και για τη μη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.

Επιπλέον, η Ε.Κ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Mig Real Estate λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χ.Α.

Επίσης, η Ε.Κ. αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ (πρώην ΤΤ ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.