Γιατί η ΕΚΤ προβλέπει πιθανό market crash στα κρυπτονομίσματα

Γιατί η ΕΚΤ προβλέπει πιθανό market crash στα κρυπτονομίσματα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει συμπεριλάβει την αγορά κρυπτονομισμάτων μεταξύ άλλων «πυλώνων έξαρσης» που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πιθανές πτώσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς εάν τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης αποτύχουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Αυτή η προειδοποίηση αποτελεί μέρος της μηνιαίας επισκόπησης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΚΤ που εκδόθηκε τον Νοέμβριο και δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επενδυτές κυνηγούν επενδυτικές οδούς που υπόσχονται σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις λόγω της μείωσης των επιτοκίων και της αύξησης του πληθωρισμού.

Αυτή η τάση, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οδήγησε σε αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας σε τμήματα της αγοράς όπως τα κρυπτονομίσματα, τα junk ομόλογα και η στέγαση.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα, ιδίως εάν επέλθουν απότομες αλλαγές στις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας.

«Μια διόρθωση στις αγορές θα μπορούσε να προκληθεί από μια πιο αδύναμη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, διαρροές από δυσμενείς εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, εκ νέου εντατικοποίηση του στρες στον μη χρηματοπιστωτικό εταιρικό τομέα ή απότομες προσαρμογές στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την προοπτική νομισματικής πορείας», αναφέρει η ΕΚΤ στην έκθεσή της.

Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η ΕΚΤ προειδοποίησε ότι τα ψηφιακά νομίσματα «παραμένουν σε κερδοσκοπικές περιόδους αστάθειας».

Εκτός από την έκδοση προειδοποιήσεων σχετικά με την πιθανότητα κατάρρευσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων, η ΕΚΤ εντόπισε επίσης συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τα stablecoins. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της αγοράς stablecoin έχει «ενδυναμώσει» τους δεσμούς μεταξύ του χώρου κρυπτονομισμάτων και της παραδοσιακής χρηματαγοράς.

Πηγή: The expanding functions and uses of stablecoins Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τα Stablecoins εκτίθενται σε παρόμοια τρωτά σημεία με τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (MMF) και επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα αποθεματικά των stablecoins.

Τα stablecoins, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να υποστηρίζονται από αποθεματικά με υψηλή ρευστότητα, σε περίπτωση που οι επενδυτές θέλουν να τα μετατρέψουν πίσω σε ένα fiat νόμισμα. Οι απώλειες στα αποθεματικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια εμπιστοσύνης των χρηστών και πωλήσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ η ρευστοποίηση των υποκείμενων επενδύσεων– θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο αντίκτυπος στην αγορά θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των stablecoin, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη φτάσει σε αξίες ενεργητικού συγκρίσιμες με εκείνες των μεγάλων βασικών αμοιβαίων κεφαλαίων που εδρεύουν στην Ευρώπη.

Ωστόσο, έχουν γνωστοποιηθεί πολύ λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση των αποθεματικών των stablecoin για να είναι πλήρως κατανοητοί οι κίνδυνοι εντός αυτών των αποθεματικών.

Η αναφορά επεκτείνεται και στα αποθεματικά του Tether - η οποία δείχνει ότι το ήμισυ των διαθεσίμων επενδύθηκε σε εμπορικά χαρτιά και το 21% σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. Η ΕΚΤ αναλύει πως έλλειψη αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις επενδύσεις σε εμπορικά χαρτιά καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση σαφούς άποψης για το ρευστότητα του Tether.

Ενώ προσθέτει ότι τα stablecoin αποτελούν επί του παρόντος «περιορισμένους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» στην Ευρωζώνη, η έκθεση ζήτησε επείγουσα ρύθμιση λόγω της ταχείας ανάπτυξης και χρήσης τους. Στην προηγούμενη έκθεσή της τον Μάιο, η ΕΚΤ δήλωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων στο σύνολό τους δεν ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της περιοχής.

Τόσο οι κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα όσο και για τα stablecoin είναι μεταξύ των θεμάτων που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προτεινόμενο πλαίσιο Markets in Crypto Assets (MiCA).

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.