Επιτρέπεται το short selling για τις 4 συστημικές, απαγορεύεται για την Attica

Επιτρέπεται το short selling για τις 4 συστημικές, απαγορεύεται για την Attica

Μετά από σχεδόν 4,5 και πλέον μήνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να επιτρέψει τις ανοικτές πωλήσεις (short selling) στις τέσσερις μεγάλες – συστημικές – τραπεζικές μετοχές από τη συνεδρίαση της Τρίτης 22 Δεκεμβρίου, όμως συνεχίζεται η απαγόρευση για τις μετοχές της Attica Bank, καθώς η ΑΜΚ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θυμίζουμε ότι η απαγόρευση του short selling είχε επιβληθεί μετά την επανέναρξη των συναλλαγών στις 3 Αυγούστου, ύστερα από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, μετά τα γνωστά γεγονότα του καλοκαιριού και την «κληρονομιά» των capital controls. Παρά την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων όμως, οι τραπεζικές μετοχές δεν άντεξαν τις πιέσεις, κατρακυλώντας το τελευταίο 4μηνο στα ιστορικά χαμηλά τους και σε επίπεδα που ποτέ στην 139χρονη ιστορία του Χ.Α. δεν είχαν ξαναδεί.

Κατά τα λοιπά, η απαγόρευση της χρήσης short selling για τις μετοχές της Attica Bank ισχύει ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης – ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά), ενώ ελήφθη μετά από σχετική γνώμη της ESMA, λόγω της εν εξελίξει ΑΜΚ.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις παραπάνω μετοχές,

β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,

δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους. Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 22η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 11η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 24:00.

Επίσης, η ΕΚ αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από το Χρηματιστήριο. Αθηνών, κατόπιν της από 26.6.2015 αίτησης της εταιρίας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης των μετόχων της που ελήφθη κατά την από 9.6.2015 γενική συνέλευση της εταιρείας.