Διεθνές βραβείο για τις υπηρεσίες Data Vendors στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διεθνές βραβείο για τις υπηρεσίες Data Vendors στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο καλύτερος πάροχος πληροφορικών και υπηρεσιών Data Vendors σε πελάτες, εταιρείες και συνεργάτες αναδείχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2015 από την Financial Information Services Association (FISD).

Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FISD) της Ένωσης των φορέων της Βιομηχανίας πληροφορίας και Λογισμικών απένειμε το βραβείο του καλύτερου Παρόχου πληροφορίας για το 2015 στο Χ.Α., μετά από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης. Το βραβείο απονεμήθηκε στη Γενική Συνέλευση της FISD που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο χθες, 2 Δεκεμβρίου 2015.

Πρόκειται για σημαντική διάκριση, καθώς δεν αφορά τη... βαλκανική περιφέρεια, ούτε την περιφέρεια μεσογείου, ούτε την Ευρώπη, αλλά ευρύτερα.

Το εν λόγω βραβείο δημιουργήθηκε από την ομάδα εργασίας Επικοινωνίας της FISD με σκοπό να αναγνωρίζεται το Χρηματιστήριο ή ο Πάροχος πληροφορίας που ακολουθεί κατά τον πιστότερο τρόπο τις συστάσεις Καλών Πρακτικών της Ομάδας Εργασίας. Οι συστάσεις αυτές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία που έχουν τα Χρηματιστήρια και οι Πάροχοι πληροφορίας με τους πελάτες τους σχετικά με θέματα ενδιαφέροντός τους όπως αναβαθμίσεις του συστήματος, διοικητικές αλλαγές, αλλαγές πολιτικών, εισαγωγή νέων προϊόντων και απρογραμμάτιστες διακοπές.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Χρηματιστήριο Αθηνών να αναγνωρίζεται ως το καλύτερο στον τομέα αυτό, μεταξύ όλων των παγκόσμιας κλάσης Χρηματιστηρίων και Παρόχων πληροφορίας», δήλωσε ο Παύλος Βράτιτς , Προϊστάμενος Υπηρεσιών Data Feed του Χρηματιστηρίου Αθηνών που παρέλαβε το βραβείο.«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εν λόγω αναγνώριση από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες του κλάδου και τα μέλη της FISD. Αυτό το βραβείο είναι μια απόδειξη της δέσμευσής μας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών».

Ο Tom Davin, Διευθύνων Σύμβουλος της FISD, δήλωσε: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει επάξια κερδίσει αυτό το βραβείο. Αναγνωρίζεται έτσι η σημασία που οι πελάτες και διανομείς δίνουν στην σαφή και έγκαιρη ενημέρωση από τους Παρόχους των πληροφοριών τους. Η αναγνώριση αυτή τονίζει την αξία των συστάσεων για Καλές Πρακτικές της εργασίας Επικοινωνίας της FISD, ως ένα σημείο αναφοράς για όλα τα Χρηματιστήρια και τους Παρόχους Πληροφορίας και για ολόκληρη την αλυσίδα διάχυσης των δεδομένων των αγορών». 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FISD) αποτελεί ένα ουδέτερο επιχειρησιακό φόρουμ μεταξύ Χρηματιστηρίων, Data Vendors, ειδικευμένους Παρόχους πληροφορίας, , Χρηματιστηριακών Εταιριών, Διαχειριστών Επενδύσεων και Τραπεζών για την αντιμετώπιση και την επίλυση επιχειρησιακών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διανομή , τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων των αγορών.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, την οικοδόμηση επιχειρηματικών σχέσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος που σχετίζεται με την παγκόσμια ροή των οικονομικών πληροφοριών.