7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ασφάλιση ακινήτων, συστημικοί κίνδυνοι και ΣΔΙΤ ο «γρίφος » της αγοράς.

 Ασφάλιση ακινήτων, συστημικοί κίνδυνοι και ΣΔΙΤ ο «γρίφος » της αγοράς.

Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη συστημικών κινδύνων σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόνομα και σε άλλες μέσω λύσεων συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των λεγόμενων ΣΔΙT με την αγορά κατοικίας και ακινήτων εν γένει να είναι στο επίκεντρο δεδομένων των τελευταίων έκτακτων συνθηκών που παρατηρήθηκαν στη χώρα μας.

Με δεδομένο ότι σε όλον οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υπό τη μορφή φυσικών καταστροφών είναι εμφανής, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς υπάρχει διαρκώς αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια και επιπλέον είναι μία από τις 6 πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου.

Η ασφαλιστική αγορά από το 1993 έως τον Αύγουστο του 2020 έχει καταγράψει 36 περιστατικά ιδιαίτερης σφοδρότητας όπως σεισμούς, ισχυρές βροχοπτώσεις, δασικές πυρκαγιές χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται η «Μήδεια», ο Ιανός, ο σεισμός στην Καρδίτσα, οι τελευταίες πυρκαγιές όπως αυτή στην Εύβοια, αλλά και η πρόσφατη κακοκαιρία Μπάλλος.

Σε αυτά που έχουν καταγραφεί δηλώθηκαν πάνω από 33.000 ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολικό ποσό απαίτησης που ξεπερνά τα €450 εκατ. Παρόλα αυτά μόνο το 16% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες, καθιστώντας έτσι τη χώρα πρακτικά ανασφάλιστη.

Για να μπορέσει η ασφαλιστική αγορά και οι εκπρόσωποι της να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί, το πρώτο βήμα είναι να δοθούν φορολογικά κίνητρα που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης αναμένεται από την αγορά σύντομα.

Την ίδια ώρα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες μέσω της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζονται σχήματα καθολικής κάλυψης έναντι των φυσικών καταστροφών με την εμπλοκή ασφαλιστών. Κι αυτό γιατί αντιλαμβάνονται πως μια ενδεχόμενη μεγάλη καταστροφή που θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές ζημιές δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει ούτε το Κράτος ούτε οι πολίτες από μόνοι τους.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινώντας από τον σεισμό, καταρτίζοντας ολοκληρωμένη μελέτη για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος καθολικής ασφάλισης των κατοικιών κατ’ αρχήν από σεισμό.

Οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει το μοντέλο συμπράξεων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και παγκοσμίως, η αγορά ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 417 δισεκατομμύρια κατά τα τελευταία χρόνια και εκτός από τα οικονομικά οφέλη, επιτυγχάνεται και διασπορά - καλύτερη διαχείριση του αναλαμβανομένου κινδύνου.

Την ανάγκη ασφάλισης της περιουσίας και ειδικότερα – σε πρώτη φάση τουλάχιστον – της κατοικίας, καταδεικνύουν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τον κλάδο, όπου σχεδόν 1 εκατ. είναι οι ασφαλισμένες κατοικίες στη χώρα, το 30% αυτών μέσω bancassurance – ενυπόθηκα δάνεια στις περισσότερες περιπτώσεις όπως έχει επισημανθεί από ανθρώπους της αγοράς.

Οι τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών στην Εύβοια, όπως επίσης και ο πολύ πρόσφατος σεισμός στην Κρήτη καταδεικνύουν όλο και πιο έντονα την κρισιμότητα της κατάστασης.

Οι ασφαλιστικές βρέθηκαν δίπλα στους πληγέντες με πρωτοβουλίες στήριξης και άμεση εξυπηρέτηση σε διαδικασίες, αποζημιώσεις κλπ. Στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι να ασφαλιστούν όλο και περισσότεροι.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, όχι μόνο προκρίνουν λύσεις ώστε να είναι καλυμμένες όλο και περισσότερες κατοικίες, αλλά μπορούν να δώσουν και συνδυαστικές καλύψεις με καλύτερες τιμές (cross – selling) με άλλα σημαντικά επίσης ασφαλιστήρια συμβόλαια.