Σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα οι ένοπλες δυνάμεις
Παναγιωτόπουλος

Σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα οι ένοπλες δυνάμεις

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οιαδήποτε απειλή και να κατοχυρώσουν τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Άμεση θωράκιση της αεράμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Παράλληλα γνωστοποίησε τα εξής :

«Κατ' αρχάς, η αντιμετώπιση των μη φίλιων UAV πραγματοποιείται με τη χρήση των μέσων του Ενοποιημένου Συστήματος Αεράμυνας. Σε κάθε περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) παρακολουθούν κάθε πτητική δραστηριότητα UAV και τηρούν αυξημένη ετοιμότητα αντίδρασης σε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Συγκεκριμένα οι ΕΔ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απορρέουν από τα Εθνικά Σχέδια - Διαταγές, ώστε να επιτηρούν και να αστυνομεύουν τον εθνικό εναέριο χώρο, αναγνωρίζοντας όλα τα αεροσκάφη, επανδρωμένα ή μη, που εισέρχονται στο ΑΤΗΙΝΑΙ FIR, χωρίς κατάθεση σχεδίου πτήσης και αδείας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές που ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία.

Παράλληλα εφαρμόζονται πιστά όλοι οι εν ισχύι εθνικοί κανόνες εμπλοκής, ενώ ενημερώνονται όλες οι επηρεαζόμενες μονάδες για την πτήση των συγκεκριμένων μέσων, με σκοπό την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων απόκρυψης και ασφάλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της θωράκισης της χώρας από εναέριες απειλές τύπου UAV, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διατιθέμενων μέσων αεράμυνας.

Συναφώς η επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ πραγματοποιείται με βάση τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά, συνεκτιμώντας τον οικονομικό σχεδιασμό και τα επιχειρησιακά οφέλη.

Στο ανωτέρω πλαίσιο εξετάζονται όλες οι πιθανές επιλογές για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης από πλευράς δυνατοτήτων και διαδικασιών αεράμυνας, με σκοπό την αντιμετώπιση μη φίλιων UAV», κατέληξε ο υπουργός.