ΤτΕ: Εκ νέου μείωση του ELA στις ελληνικές τράπεζες

ΤτΕ: Εκ νέου μείωση του ELA στις ελληνικές τράπεζες

Στο ποσό των 72 δισ. ευρώ, διαμορφώνεται έως και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο δεν διατύπωσε αντίρρηση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. 

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανακοίνωσή της, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,8 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Δεκεμβρίου 2015 η παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 75,8 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,1 δισ. ευρώ.