Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Μεταξύ Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, έως και τον Μάρτιο του 2016, θα ξεκινήσουν 12 νέα προγράμματα εργασίας που θα παρέχουν εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 104.000 άτομα. Παράλληλα από τον ερχόμενο Μάρτιο και έως το τέλος του 2016 θα ξεκινήσουν νέα προγράμματα που θα ανοίγουν 150.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 100.000 θα είναι στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας.

Αυτα ανακοινωσε η η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου σχετικά με τις δράσεις που ήδη έχουν εγκριθεί για το επόμενο διάστημα με στόχο της αντιμετώπιση της ανεργίας

Η συνολική χρηματοδότηση για το άνοιγμα των παραπάνω θέσεων θα απαιτήσει ένα σύνολο περίπου 1,4 δισ. ευρωπαϊκών πόρων μέσω ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασιας  έχουν ήδη «κλειδώσει» τα 950 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι και τα υπόλοιπα χρήματα να εισρεύσουν το ταχύτερο, ενώ με μια αναθεώρηση που θα επικαιροποιεί το ΕΣΠΑ, θα επιδιωχθεί η απορρόφηση από 1,2 έως 2 δισ. ευρώ συνολικά για την υλοποίηση των προγραμμάτων..

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους έξι μήνες: είναι τα παρακάτω:

1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και κυρίως άνω των 50 ετών.

2.Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών

3.Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 25-29 ετών

4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών

5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών.

6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών

7.Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. 15.000 άνεργοι.

8. Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους 18-29 ετών.

9. Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνων των 29 ετών.

10 Πρόγραμμα απασχόλησης ΑΜΕΑ σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

11. Πρόγραμμα «προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για ηλικίες 29-64 ετών. 26.000 άνεργοι

12.Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρων ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Αλλαγές

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προβεί σε κινήσεις που αλλάζουν το καθεστώς που διέπει την Κοινωφελή Εργασία. Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως, με νέα εγκύκλιο, αποσαφηνίστηκαν τα δικαιώματα των ωφελουμένων ανέργων στην παροχή αδειών. Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα τροποποιεί το υφιστάμενο καθεστώς και θα διασφαλίζει οριστικά την χορήγηση των αδειών, σε μια κατεύθυνση εναρμόνισης με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Τέλος αλλαγές αναμένονται επίσης και στο πλαίσιο κατάρτισης των ωφελούμενων, το οποίο θα ευθυγραμμιστεί με το ανάλογο πλαίσιο στην ευρύτερη αγορά εργασίας.